MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Elementa på turné
Skärholmen juli - oktober 2023

Elementa på turné - en hyllning till elementen och medborgarförslag för Skärholmen.
Elementa är en konstskrift som hyllar elementen i Skärholmen. Den ena delen består av brev till elementen, den andra av 32 medborgarförslag. Mossutställningar har under juli och september turnerat med skriften i stadsdelen, hållit samtal, workshops, sång och läsningar. Elementa är nominerad till Publishingpriset i kategori medborgartidningar.
Läs Elementa som pdf här!

TURNÉPROGRAM 2023
29 juli SÄTRA - VATTEN
2 sept VÅRBERG - LUFT OCH ELD
3 sept SKÄRHOLMEN - JORD
23 sept SYMPOSIUM hos FOLK I SKÄRHOLMEN på BREDHOLMSTORGET
28 sept ÖVERLÄMNING av MEDBORGARFÖRSLAGEN till SKÄRHOLMEN
14 oktober BREDÄNG - ETER

Under juli, september och oktober turnerade vi med tidsskriften Elementa till äng, säter, berg, skär och holme i stadsdelen Skärholmen.. För varje plats hyllades ett av våra klassiska element med läsningar av författarna till breven som även framfördes med sång, workshops och performance. Vi presenterade medborgarförslagen som skrivits utifrån elementen för Skärholmen och tog emot fler förslag att skicka in till nämnden. Under symposiet hos Folk i Skärholmen gästades vi av ordförande Yulia Matusenko som berättade om medborgarförslagets historia och vad man ska tänka på när man skriver dem. Elementas förslag kan vara lite väl filosofiska och paradigmsträvande för vad nämnden är vana att mottaga, men vad skulle demokrati då vara om vi inte kan få föra offentliga samtal och drömma om en modernare tid?

29 juli SÄTRA - VATTEN
Malin Arnell och Mar Fjell tog publiken på en vattenfärd på Mälarens vatten längs stadsdelens strand från Bredäng till Vårberg.Vinden gjorde motstånd så vi anlade vid Sätrastrandsbadet och där lyssnade vi på läsningen av Arnell och Fjell.
Tack till Stockholms stadsmuseum, Naturliv och bärhjälparna av kajaker och kanoter på Sätrastrandsbadet.2 sept VÅRBERG - LUFT OCH ELD
Zanyar Adami ledde Vårbergsdagen med ett fackeltåg från Vårbergs centrum till Johannedalsbadet via Vårvergstoppen. På toppen berättade Adami om toppens historia - den är byggd av tunnelbanemassorna och Stockholms högsta topp. Nu byggs Förbifasrt STockholm och vi fick lära oss om utsläpp och demografi: hur trafikplaneringen i huvudsak släpper ut avgaser i de fattigare områdena av staden. Adami presenterade sina medborgarförslag för en ren luft och lekfulla transporter. Linda Bonventura framförde under läsningen av Ett brev till luften sin svenska version av Blowin’ In the Wind av Bob Dylan. 
På Johannedalsbadet vänatde Marit Bergman som sjöng för oss i solnedgången medans elden grillade dagens middag. Adami läste Eld - ett hotbrev medan Marit Bergman förde publiken i en chant emellan styckena. 


3 september SKÄRHOLMEN - JORD
(p)Art of the Biomass och Jenny Salmson från Odla ihop! höll i en happening som cirkulerade kring kompostering av handlingarna - att faktiskt inlemma texterna i en 18-dagars kompost orkestrerad av Jenny Salmson. Komposten är en gåva till Skärholmens fritidsträdgårdsförening för att göra egen jord till kolonilotterna. (p)Art of the Biomass text Jord - en korrespondens - är en dialog mellan världarna ovan och under jord. Denna söndag den 3 september kom gäster ovanifrån och läste upp sina svar på frågan om hur det står till där i underjorden. George Chamoun konstnär och därtill kolonist från fritidsträdgårdsförenignen, Magnus Rothman, Ulrika Flodin Furås chefredatör för Koloniträdgården, Anna Maria Larson från Ekologigruppen, Jenny Lindblad forskare i Urbana studier vid KTH.23 september ELEMENTSYMPOSIUM PÅ SKÄRHOLMSDAGEN
Bodholmstorget utanför FOLK I SKÄRHOLMEN
Symposium om de medborgarförslag som skrivits för Skärholmen i Elementa, och de som tillkommit under turnén i stadsdelen. Elementa värnar om Skärholmen och de element som vi är komna ur: hur blir luften med Förbifart Stockholm? Kan jordbanker göra oss rikare? Kan en stadsdel koldioxidbanta? Hur skulle livets förändras om Mälaren hade rättigheter? Kan seglarskolor skapa nya gemenskaper? Kan en ny årlig kalender samla befolkningen för att omhänderta vår natur...kanske skapa en ny kultur? Medverkar: Malin Arnell och Mar Fjell, Stella d'Ailly konstnärlig ledare Mossutställningar, Malin Lobell (p)Art of the Biomass. Gäst: Yulia Matusenko, ordförande för Skärholmens stadsdelsnämnd

14 oktober BREDÄNG - ETER
Patrick Kretschek tog publiken på en tidsresa i Bredäng som del av Elementas turné i Skärholmen den 14 oktober 2023. Elementen var med. Först regn, sen hagel, upp för berget, sen solen, vinden och de vindlande träden. Konstnären läste delar ur sitt verk Eter. Tid. Rum. Träd. och vi satte upp skulpturer på träden och letade ruiner.Programmet genomförs med stöd av Skärholmens stadsdelsförvaltning och Stockholm stad.

Formgivning: Oscar Hagberg


Elementa

En konstskrift lanserad mars 2023
Konstskriften är en del av Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen
Pdf

”Utan dig inget liv, utan liv inget ord för dig. Att du väkomnade syret från de första bakterierna för två och en halv miljarder år sen är anledningen till att allt levande finns. Om du lämnar oss återstår bara vakuum, andnöd, död. Ändå behandlar vi dig som luft.”
                                                                                                                    Zanyar Adami

Elementa samlar sex nya konstverk i form av brev till Skärholmen utifrån de klassiska elementen vi är komna ur och beroende av: eld, eter, luft, vatten, våtmark och jord. Utifrån dessa brev har trettiotvå medborgarförslag tagits fram som finns att läsa i skriftens andra del: Stadsdelsdrömmar.

Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen belyser den pågående stadsdelsutvecklingen i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där 6 300 nya bostäder med social hållbarhet som mål kommer byggas fram till 2030. Konstprogrammet vill ge plats för en debatt inför det skifte mänskligheten nödvändigtvis måste genomgå till följd av klimatkrisen. Frågan om den moderna människan är överlägsen naturen gör sig ånyo gällande. Sitter Stockholms hållbara stadsdelsutvecklingar, som formar våra liv kring Mälaren och dess utlopp till Östersjön på svaret?

Konstprogrammets titel är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader och infrastruktur ska gå till offentlig konst och på så sätt göra den demokratiskt tillgänglig. Syftningen med titeln är att konstnären har en ny roll i den offentliga konsten, där konsten är fri och som sådan kan utröna, spekulera, visionera eller avslöja vad som sker bakom stadsutvecklingsvisionen eller avtäcker logiken bakom byggplasten.

Breven utgör utgångspunkt för att forma en livsplan (alternativ till stadsplan) för Skärholmen som illustrerar samspelet mellan människor, djur, vattendrag, mikroorganismer, växter, jord och bergstoppar i vårt ekosystem. Livsplanen anammar medborgarförslaget som readymade och skriften innehåller hela trettiotvå stycken författade för Skärholmen.

Elementa visades på Vårsalongen på Folk i Skärholmen 17 mars - 31 april 2023. Distribuerades via Bredängs bibliotek samt genom en turné i stadsdelen under juli - oktober 2023. 

Brevskrivare:

Zanyar Adami, författare och regissör. Zanyar skriver ett hyllningsbrev till luften och ett hotbrev från elden. Sedan dessa brev skrevs har Adami fått pennan att brinna för ytterligare element, dess kan du lyssna på här.

Malin Arnell och Mar Fjell, konstnärer. Våra vatten och dess olika öden flätas samman i en text som tar oss från våra tårkanaler till Skärholmens uttorkade raviner.

(p)Art of the Biomass är en konstduo med Malin Lobell och Janna Holmstedt. Deras cirkulationspost dedikeras det tunna livgivande lager som kallas jord och skickas mellan avdelningar ovan och under ytan.

Christina Fredengren, forskare. Skriver om våtmark och varelser som uppstår ur oheliga allianser.

Patrick Kretscheck, konstnär. Eter är det element som tolkas som tidsrummet, vars material gestaltas i olika kulturer genom träd och kol. Patrick ger oss ögonblick från Bredäng som förgrenar sig till andra tidsrum.

Elementa är formgiven av Daniela Juvall. Redaktör är Zanyar Adami. Ansvarig utgivare är Stella d’Ailly. Karta av David Zardini. Illustration av Lisa Wilson. 

Elementa har gjorts möjlig genom stöd från Kulturrådet och Stockholm stad.

Medverkande konstnärer
Zanyar Adami, redaktör och författare av ”Eld. Ett hotbrev” och ”Brev till luften”.
”En fortsättning flödar” av Malin Arnell och Mar Fjell
”Våtmark. Brev till och från en Golem” av Christina Fredengren
”Eter. Tid. Rum. Träd.” av Patrick Kretschek
”Jordkorrespondens” av Janna Holmstedt och Malin Lobell – (P)Art of the Biomass
Stella d’Ailly, konstnärlig ledare för Mossutställningar. Curator av Elementa och skribent av Ledare och Stadsdelsdrömmar.
Grafisk form: Daniela Juvall
Kartografi: David Zardini
Affisch: Lisa Wilson

Citat från Elementa:

”Vi har hört att bostadsbristen breder ut sig hos de underjordiska? Vad behöver ni från oss människor här uppe på ert tak? Vilka ekosystemtjänster kan vi utföra för er?”
P(A)rt of the Biomass, Janna Holmstedt och Malin Lobell

”Utan dig inget liv, utan liv inget ord för dig. Att du väkomnade syret från de första bakterierna för två och en halv miljarder år sen är anledningen till att allt levande finns. Om du lämnar oss återstår bara vakuum, andnöd, död. Ändå behandlar vi dig som luft.”                  Zanyar Adami

”Skärholmens stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, politikerna, tjänstepersonerna, medborgarna – ni vet väl att ni består av 60 procent vatten?”
Malin Arnell och Mar Fjell

”Det finns en arkiverad samling isberg i ett flytande solcellsdrivet kylrum. Anläggningen sträcker sig över 200 hektar och kan ses från månen. Ett stort medieföretag äger verksamheten tillsammans med en ledande elbilstillverkare. ”
Patrick Kretschek

”Klandra inte mig för hettan ni svettas. Jag sätter era skyar i brand på er egen begäran. Ert begär tär på atmosfären och spär på er misär. Global uppvärmning orsakad av lokal nedbrytning av kol som sakta tar kål på er.”
Zanyar Adami

”Frågan är vem som styr vem i dessa tider då människan blivit en naturkraft och flyttar mer material än planeten självt! De liknar både folktrons golem som automatiskt utför det någon annan önskat och sagor om mänskligt övermod.”
Christina Fredengren och Jonas UlvarssonElementa nominerad till Publishingpriset 2023
Vi är stolta att konstskriften Elementa nominerades till Publishingpriset för Medborgartidningar! 

Tack Zanyar Adami, Malin Arnell och Mar Fjell, Christina Fredengren, (p)Art of the biomass (Janna Holmstedt och Malin Lobell), Patrick Kretschek för era vackra texter och tankar.

Tack Daniela Juvall för din experimentella och finkänsliga formgivning!

Tack Zanyar Adami för att du tog på redaktörsmanteln, utformade arbetet med Daniela och var så klartänkt och tydlig i ditt arbete med texterna!

Tack Skärholmen och elementen!

Elementa finns att hämta gratis på Bredängs bibliotek.
Läs som pdf här!

Tack för stöd från Kulturrådet, Stockholm stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Elementa är en fortsättning av det mångåriga konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar som mellan 2019 – 2022 undersökt Norra Djurgårdsstaden, nu riktas blicken mot Fokus Skärholmen.

**** ENGLISH


Elementa – letters to the elements and dreams for a borough

How do we live and let live? This eternal question is taken to the fore in this art paper composed with the intention of becoming a public debate in the borough of Skärholmen, a south west suburb outside Stockholm.

Infamous for its million homes programme and low income voting base the area is undergoing a development to build 8000 new homes with social sustainability as its epitaph. Elementa takes the question of sustainability as an excuse to pose even larger questions about the belief system that conjures our relationship to the planet.

Local artists have written a letter to or from the elements and in addition written proposals to the borough.  

Elementa was launched at the Speing salon at Folk i Skärholmen in March 2023. It was distributed via Bredängs bibliotek and toured the borough of Skärholmen Juli - October 2023.

Elementa has been made possible with support from The Swedish Arts Council and Stockholm city council.


Fullmånscabaret

Reimerholmes hotellUnder månadens ljusaste måntimmar firar vi att månen belyser vårt bjärta mörker genom att arrangera en cabaret för sömnlösa. Satirer, serenader, satyrer och statyer kommer till liv på Reimersholme hotell varje månad i strålkastarens skimrande cirkel. Vi kommer fläta in konstformerna i klassisk cabarétanda för en sittdansande publik med ett roterande schema som följer måncykeln genom rummet.

Påskafton 16 april 2022 kl 18.00-22.30
Reimerholmes hotell
Biljett: 350 kr inklusive trerättermeny och påskäggsjakt
Barn 150 kr

Påskaftonen är detta år även fullmånens afton, kanske kommer den vara äggformad?

Din biljett inkluderar en sittplats och en enkel trerättersmeny. Kvällen bjuder även på påskäggsjakt och lotteri. Aprilmånens konster presenteras av:

◯ Sara Olausson – buktalande konferencier

) Storm Dunder – musik

● Zafira Woodski Vrba – dödsdoula

( Zanyar Adami – litteratur

◯ Nasreen Aljabani Larsson  – dans

) Olof Inger – konst

● David Zardini - konst

( Lotta Sakho  – mat

◯ Mariana Silva Varela  – DJ

) Björn Ende – musik


Välkomna!

Martina Hoogland-Ivanow och Stella d’Ailly
Mossutställningar och Reimersholme hotell

KONST︎︎︎


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

Drama kring hållbar utveckling i fem akter
2019 - 2022


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är ett undersökande konstprogram kring hållbar utveckling i fem akter, där varje akt tillägnas ett klassiskt element. Hur relaterar vi idag till jord, eld, luft, vatten och eter? Programmet undersöker samtida praktiker som görs med hållbarhet som förevändning, och skapar utrymme för offentliga samtal om mänsklighetens situation och klimatkrisen.

Under Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuds konstnärer in för att i samarbete med allmänheten, forskare, experter, boende och samhällsplanerare skapa nya verk som tar sig an frågor om hållbar utveckling. Byggandet av Norra Djurgårdsstaden har vunnit internationella priser för sin innovativa hållbara stadsutveckling och klassas som en sk global modell av C40 gruppen. Men hur påverkas kriterierna för ekologisk hållbarhet av ekonomiska intressen och kan utveckling också ses som hållbart från ett kulturellt och socioekonomiskt perspektiv?

Konstprogrammet synar de faktorer som påverkar hur hållbar utveckling förstås och tillämpas: vem kan bygga staden och vem kan bo där? Ambitionen är att framställa ett nytt, vidare synsätt gällande hållbar utveckling, och reflektera kritiskt kring det människocentrerade synsättet att det finns en given rätt och prioritet att använda jordens resurser.

Titeln “Konstnärliga avsmyckningar…” är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader ska gå till offentlig konst. När enprocentsregeln introducerades kallades dessa uppdrag “konstnärlig utsmyckning”, och reformen associerades med folkhemstanken och en målsättning att stödja demokratisk tillgång till konst. Vår titel Konstnärliga avsmyckningar refererar istället till beställningsverk från konstnärer som tar steget in i utvecklingsprocesser och klär av hur staden formas om, och hur i sin tur staden påverkar och formar om de som bor där.

Det omfattande programmet pågår 2019-2022 och tar formen av ett drama, där utveckling är scenen på vilken samhällets framtid spelas upp. Drama om hållbar stadsutveckling öppnar med ridåmotivet i den dialogbaserade visuella form som den grafiska designern Benedetta Crippa skapat. Där finns bland annat en mikrosida där dramastrukturen presenteras som en teateraffisch. Programmet följer en cirkulär resa genom akter som var och en influerats av tolkningar av de klassiska elementen – jord, eld, luft, vatten och eter – där varje akt inkluderar ett beställningsverk, en stadsvandringsmaraton och en utomhusmarknad för idéer. I omloppsbana runt programmet finns också en oberoende tidning, Stockholmstidningen, som agerar dramats rollista. Sammantaget leker dramaformatet med att illustrera, och samtidigt delta i, hur kulturella narrativ finns närvarande och påverkar vår upplevelse av världen, och därigenom hur vi tolkar och agerar i den, vare sig det gäller kulturvärlden eller andra sektorer som använder dessa praktiker.

För de konstnärliga avsmyckningarna - varje akts centrala beställningsverk - bjuds en konstnär in att göra ett konstverk utifrån sin egen praktik och intressen i relation till stadsdelsutvecklingen som pågår i NDS. Till sin hjälp har konstnären fått en uppdragsbeskrivning, tillgång till projektgruppen på stadsbyggnadskontoret, en specialskriven bakgrundsrapport om NDS av Josefin Wangel Weithz, och därtill annat material om stadsdelsutvecklingen som efterfrågas för konstnärens egna forskning. Varje konstnär har fått uppdraget att tänka kring Norra Djurgårdsstaden som scen för stadens tankar om utveckling och föra fram, svara gentemot och tematiskt utveckla en av de fem klassiska elementen.

Power Walks är ett återkommande stadsvandringsmaraton genom Norra Djurgårdsstaden. Varje stadsvandring utgör en enskild kartläggning av hur utvecklingen i området kan tolkas, ledda av specialister i en enorm bredd av fält, inklusive människans avfallscykler, astronomi, bilmotorer och körsång. Om man istället ser på det som en enhet bildar Power Walks en stafettprocess med repetitiva och ständigt fördjupande undersökningar kring det här exemplet på hållbar utveckling, som för till ytan variationen av skalor, material, tidsspann och former som utvecklingen manifesterar sig som och genom.

I dagens samhälle kanske Marknaden målar upp en bild av shopping, börsen eller mer generellt de delar av samhället som har med finanskapital, konsumtion och handel med naturtillgångar att göra. Men en gång i tiden var marknadsplatsen en agora som utgjorde kärnan i stadslivets utveckling. Mellan riksdagen, slottet, operan och en av Stockholms äldsta handelsgator lät vi formatet av en torgmarknad tas över i en dialogfestival där en kör av röster utbytte sina olika kunskaper om utveckling.

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är curaterad av Stella d’Ailly och Holly Keasey, koordinerad av Henrisk Schmidt och kommunicerad av Johan Palme (Akt II-V) och Tove Nilson (Akt I). Grafisk form är gjord av Studio Benedetta Crippa. Mossutställningar vill tacka Kulturrådet, Postkodsstiftelsen, Stockholm stad, Nordisk kulturfond, ARQ, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Programmet är gjort i samarbete med Statens konstråd. Verkstäderna Källan och Three sisters av Holly Keasey och Under tallarna görs med stöd av Kulturbryggan. Vi vill tacka alla tjänstemän från stadsutvecklings och exploateringskontoret i Stockholm för att de så generöst delat med sig av sin kunskap och sina  stadsutvecklingsprocesser med oss.

KONST︎︎︎


Akt V: Eter

2017 - 2022

Scenen vi stiger upp på är Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, ett drama kring hållbar stadsutveckling i fem akter

Eter omfamnar jorden, elden och luften i vattnets vågor

Scen I: Drama kring hållbar stadsutveckling i fem akter
Scen II: Power Walks
Scen III: Störande visioner
Scen IV: Källan och Three Sisters


Källan hos Under Tallarna. Foto: Andreas Bagge

Bland de klassiska elementen är eter det mest flyktiga, och i dagens samhälle ersätts det ofta med tidrymden. Men i grunden är eter det element som utgör ramverket för vår verklighet genom vilket vi upplever de andra elementen, tolkar dess samspel och hur vi i vår tur samverkar med dem. För Akt V: Eter har Holly Keasey därför utforskat de osynliga strukturer som utgör ramverket för samhällets nuvarande sätt att uppleva världen. Hon har fokuserat på företags sätt att använda estetiska praktiker som ett lobbyingverktyg för att påverka opinionen, och hur detta är så inbäddat i förståelsen av hållbar utveckling att det underminerar demokratiska processer som skulle kunna utforma samhällets möjliga framtider.

Vi har fått höra att miljöfrågan har det ojämförbara värdet att vara det första verkligen globala problem som människan ställts inför. Ett globalt problem, det vill säga ett problem som bara de som är organiserade på global nivå kan lösa. Och vi vet vilka de är. Det samma grupper som i nära ett århundrade har varit katastrofens förtrupper.

Den osynliga kommittén, Det stundande upproret (2009)


Men i stället för att kommentera kring dessa handlingar har Holly arbetat med att återta dessa estetiska praktiker och den potential som finns i dem för att förändra samhället. Hon har specifikt fokuserat på hur estetiska praktiker kan vara en källa till alternativa former för utveckling. En utveckling som inte utgår från ideologier om framsteg, utan som konstant pågår helt enkelt för att kreativa varelser med fantasi över tid bebor en plats. Med avsikten att framföra den typen av utveckling har Holly tagit sig an en samarbetspraktik för detta beställningsverk. Hon identifierar utrymmet mellan hennes praktik och andras som ett utrymme där det finns potential för båda praktikerna att hjälpa varandra att utvecklas, och att en sådan relationell produktion skulle kunna vara ett sätt att förstå hur mänskligheten kan utvecklas som en del av och med ekologin.


Scen I: Drama kring hållbar stadsutveckling i fem akterStella d’Ailly och Holly Keasey presenterar Konstnärliga avsmyckningar på  Jordmarknaden 18 maj 2019.Foto: Katarina Lundgren

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden: Drama kring hållbar stadsutveckling i fem akter︎︎︎ är ett curatoriellt samarbete mellan Mossutställningars konstnärliga ledare Stella d’Ailly och konstnären Holly Keasey. Både Holly och Stella ser curatering som en självständig kreativ praktik, ett ramverk som influerar och styr den lins genom vilken publiken möter ett konstverk. Utifrån denna osynliga makt att styra upplevelsen i det curaterade rummet har Stella och Holly ställt frågor om huruvida curatoriella praktiker innehar potentialen att skapa nya sätt att se världen, sätt som är ekologiska men också synliggör en del av de ramverk som redan finns och influerar en stor del av samhällets självbild.

Under Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuds konstnärer in för att skapa nya verk som tar sig an hållbar utveckling. Byggandet av Norra Djurgårdsstaden har vunnit internationella priser för sin innovativa hållbara stadsutveckling och har omskrivits som en global förebild av C40-nätverket. I relation till denna modellstad ger det curaterade programmet kritiska och korsbefruktande konstsvar på den hållbara utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och dess specifika modell för människans framtid, och föreslår samtidigt ett alternativ till dess globala modellbild.

Titeln “Konstnärliga avsmyckningar…” är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader ska gå till offentlig konst. När enprocentsregeln introducerades kallades dessa uppdrag “konstnärlig utsmyckning”, och reformen associerades med folkhemstanken och en målsättning att stödja demokratisk tillgång till konst. Konstnärliga avsmyckningar använder istället beställningsverk från konstnärer som tar steget in utvecklingsprocesser och klär av de nuvarande stadsutvecklingspraktikerna som genomsyrar samhället.Det omfattande programmet tar formen av ett drama, där utveckling är scenen på vilken samhällets framtid spelas upp. Drama om hållbar stadsutveckling öppnar med ridåmotivet i den dialogbaserade visuella form som den grafiska designern Benedetta Crippa skapat. Där finns bland annat en mikrosida där dramastrukturen presenteras som en teateraffisch. Programmet följer en cirkulär resa genom akter som var och en influerats av tolkningar av de klassiska elementen – jord, eld, luft, vatten och eter – där varje akt inkluderar ett beställningsverk, en stadsvandringsmaraton och en utomhusmarknad för idéer. I omloppsbana runt programmet finns också en oberoende tidning, Stockholmstidningen, som agerar dramats rollista. Sammantaget leker dramaformatet med att illustrera, och samtidigt delta i, hur kulturella narrativ finns närvarande och påverkar vår upplevelse av världen, och därigenom hur vi tolkar och agerar i den. Men vilka är det som skapar samhällets nya kulturella narrativ?


Scen II: Invisible WatersFoto: Jana Eriksson

Invisible Waters var en Power Walk som hölls den 14 augusti 2020 som en del av Vattenakten. Avsikten var att kartlägga komplexiteten i hälsofrågor, med fokus på den globala mathandeln och hur det sällan finns en helhetssyn på ekologisk hälsa.

Invisible Waters tog formen av en matvagn som dök upp på tre platser under dagens gång och serverade en platsanpassad meny med lunch, fika och middag. Varje rätt tog publiken genom en ätbar betraktelse över hälsa på en större skala, inklusive dess virtuella vattenfotavtryck och därigenom vattnets globala rörelse och resursbehov i relation till dagens hälsokost; individbaserad synd och skam som förstärks av marknadsföringsstrategier som lånar religionernas värderingsspråk; och det globaliserade sättet att ta sig an miljö och hälsa som kombinerar bistånd med krav på export av industriella produktionskvoter.


Scen III: Störande visioner
Störande visioner är en krönika som var med i Stockholmstidningens tredje nummer, Barnen, utgiven 14 oktober 2020. Med utgångspunkt i en reklamvideo för värtahamnen med bandet The Magnettes diskuterade den hur låttexterna och filmens slogans verkade gå på tvärs mot varandra, men också kunde tolkas som ärlighet med glimten i ögat. Med fokus på etymologin bakom ordet hållbarhet som den maximala belastningen innan negativa förändringar inträffar förflyttar Holly fokuset från en enda video till de krafter som bakom kulisserna styr hur hållbar utveckling kommuniceras och förstås av allmänheten. Artikeln ifrågasätter också hur sådana marknadsföringsstrategier riktas mot en målgrupp, i första hand yngre generationer, för att influera deras tankar kring vad framtiden kan komma bli och vilken livsstil de måste uppnå och upprätthålla för att få vara del av denna framtid.

Inflätad i den här dekonstruktionen av en reklamvideo och strukturerna bakom denna slags övertygande och därigenom våldsamma marknadsföringstaktik finns beskrivningen av en våg inlagd. En liten ledtråd om Hollys förståelse av sin konstnärliga roll i utvecklingen och hur det kan börja skapa en rörelse mot förändring.

“En våg är en störning i ett eller flera fält, som gör att fältets värden oscillerar om och om igen”.

Scen IV: Three sisters

Efter att länge ha forskat om historiska användningar av tankesmedjor för att styra politiska beslut  har Holly Keasey samproducerat tre workshops för att performativt undersöka vad en alternativ form av utveckling kan vara, hur kan den förverkligas och hur kan den implementeras i planeringsprocesser. Dock syftar dessa workshops till att riktas bort från den produktiva och professionaliserade tankesättet hos think tanks och istället omfamna den sociala rollen av måltiden som en upprepande handling av möten som erfarenhetsmässigt kopplas till begreppen personlig, social och miljömässig hälsa.Källan

För den inledande workshopen samarbetade Holly med Yannick Porter och Robin Tidblom från det Järnabaserade odlingskollektivet Under Tallarna för att skapa en pedagogisk struktur för workshopen. Porter och Tidblom utformade strukturen medan Holly fungerade som en dialogisk kurator och gav stöd genom generativ kritik. Källan – en början, en startpunkt, en hyllning, en plats – var en workshop där koreograferade rörelser i kontakt med ekologin flödade mellan sensoriska upplevelser av den konkreta platsen men också genom tiden och från individen till det gemensamma. Deltagare från alla sektorer inblandade i utvecklingen i Järnas närhet delade en kollektiv process för att säkerställa att varje unik plats särskilda egenskaper och livskraft utgjorde grunden för all utveckling. En nyckeldel av workshopen var att samarbeta med andra i skapandet, och att identifiera roller för olika kreativa praktiker att ta sig an inom processen. Bland annat bjöds konstnären Gülbeden Kulbay in för att skapa dagens meny; Yannick var medvärd med trädgårdsmästaren Emilia Rekestad; Mindre workshops inom workshopen drevs av Ruben Wätte, Clara Bankefors och andra deltagare; poetisk dokumentation gjordes av poeten Helena Granström och fotografen Andreas Bagge; och illustrerade kartor ritades av Mirjam Nurminiemi.

Road to Space

Den andra workshopen hölls på ön Stora Höggarn inuti en övergiven cistern för flygbränsle. Inspirerad av platsens varierade historia, inklusive ett förslag om framtiden för platsen som aldrig förverkligades och den övernaturliga akustiken som blev kvar när oljelagringen upphörde, samarbetade Holly med musikern Hara Alonso och den grafiska formgivaren Benedetta Crippa för att producera en unik middagsworkshop. Middagen riktade uppmärksamheten mot utvecklingen av rummet, inklusive hur det skapas genom utforskandet av sensoriska upplevelser i relation till andra.

Crippas bidrag, som formgivare av Konstnärliga avsmyckningars visuella identitet, inklusive dramats draperimotiv, är en unik tjugo meter lång och tre meter bred ornamenterad duk. Den övergår från draperiet som skiljer en publik från artisterna på scenen till att bli en visuell samlingspunkt för en gemensam måltid. Som en referens till hjärtat, till musiken och det pågående miljardärsloppet för att kolonisera yttre rymden bär duken en dikt som bryter ned Jeff Bezos 'projektslogan för "Blue Origin":

”Vi är dedikerade till att bygga en väg till rymden så att våra barn kan bygga framtiden.”

Menyn för middagsworkshopen var ett sinnligt utforskande av olika former av utveckling genom skapandet av ljudlandskap i cisternen av deltagarna, och genom smak då den utpekade framtidsmaten – potatisen - bearbetades i olika grad för att skapa en samling rätter.

Gut feeling

Genom att röra sig bort från scenen, som motivet draperi ådrog sig, till bordduk, var samlingspunkten för den sista middagsworkshopen själva bordet och hölls på en gränsöverskridande plats i Värtahamnen, Norra Djurgårdsstaden. Omgiven av ett lager av rör som kommer att föra det metaboliserade avfallet från ännu inte födda generationer, bjöd denna middagsworkshop in de som arbetar med utvecklingsprocesser att överväga de infrastrukturer som producerar och underlättar att sätta samhällets riktning i rörelse. Bordet designades av arkitektkontoret Secretary och mätte 47 kvadratmeter - genomsnittsstorleken på lägenheter i Stockholm i framtiden - men inkluderade manipulationer av bordsskivan för att ändra hur middagsgästernas kroppar rörde sig i förhållande till det. Vid bordet presenterade musikern Hara Alonso en ljudinstallation - ett kall från framtida generationer - skapat med ljud som tagits från den tidigare workshopen på Stora Höggarn.

Inledningsvis satt gästerna vid bordet upphöjt till haknivå och serverades en tarmaktiverande hypermaskulin smoothie i barnmatspåsar av drag-king Herman Winters. De flyttades sedan under bordet, där de serverades en prebiotisk benbuljong av mediet Ronnit Hasson som frågade platsens andar vilka framtidshopp de hade haft för platsen, innan de flyttades till den kistliknande delen där gästerna serverades en probiotisk vätska genom sportvätskebehållare som hängde över dem som IV-droppar. Slutligen stod gästerna på bordet med planeraren och teoretikern Alva Zalar för att dela tankar om hur en queering av hållbar utveckling kan se ut samtidigt som de serverades en sfärisk digestif som löser upp sig i munnen. De serverades sedan en tarmlugnande bit innehållande en liten mängd jord att suga på när de steg ner från scenen, lämnade bordet, platsen och återvände till nuet för att fundera över vad infrastrukturen för en utvecklande framtid skulle kunna bli.