MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Fullmånscabaret

Reimerholmes hotellUnder månadens ljusaste måntimmar firar vi att månen belyser vårt bjärta mörker genom att arrangera en cabaret för sömnlösa. Satirer, serenader, satyrer och statyer kommer till liv på Reimersholme hotell varje månad i strålkastarens skimrande cirkel. Vi kommer fläta in konstformerna i klassisk cabarétanda för en sittdansande publik med ett roterande schema som följer måncykeln genom rummet.

Påskafton 16 april 2022 kl 18.00-22.30
Reimerholmes hotell
Biljett: 350 kr inklusive trerättermeny och påskäggsjakt
Barn 150 kr

Påskaftonen är detta år även fullmånens afton, kanske kommer den vara äggformad?

Din biljett inkluderar en sittplats och en enkel trerättersmeny. Kvällen bjuder även på påskäggsjakt och lotteri. Aprilmånens konster presenteras av:

◯ Sara Olausson – buktalande konferencier

) Storm Dunder – musik

● Zafira Woodski Vrba – dödsdoula

( Zanyar Adami – litteratur

◯ Nasreen Aljabani Larsson  – dans

) Olof Inger – konst

● David Zardini - konst

( Lotta Sakho  – mat

◯ Mariana Silva Varela  – DJ

) Björn Ende – musik


Välkomna!

Martina Hoogland-Ivanow och Stella d’Ailly
Mossutställningar och Reimersholme hotell

KONST︎︎︎


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

Drama kring hållbar utveckling i fem akter
2019 - 2022


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är ett undersökande konstprogram kring hållbar utveckling i fem akter, där varje akt tillägnas ett klassiskt element. Hur relaterar vi idag till jord, eld, luft, vatten och eter? Programmet undersöker samtida praktiker som görs med hållbarhet som förevändning, och skapar utrymme för offentliga samtal om mänsklighetens situation och klimatkrisen.

Under Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuds konstnärer in för att i samarbete med allmänheten, forskare, experter, boende och samhällsplanerare skapa nya verk som tar sig an frågor om hållbar utveckling. Byggandet av Norra Djurgårdsstaden har vunnit internationella priser för sin innovativa hållbara stadsutveckling och klassas som en sk global modell av C40 gruppen. Men hur påverkas kriterierna för ekologisk hållbarhet av ekonomiska intressen och kan utveckling också ses som hållbart från ett kulturellt och socioekonomiskt perspektiv?

Konstprogrammet synar de faktorer som påverkar hur hållbar utveckling förstås och tillämpas: vem kan bygga staden och vem kan bo där? Ambitionen är att framställa ett nytt, vidare synsätt gällande hållbar utveckling, och reflektera kritiskt kring det människocentrerade synsättet att det finns en given rätt och prioritet att använda jordens resurser.

Titeln “Konstnärliga avsmyckningar…” är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader ska gå till offentlig konst. När enprocentsregeln introducerades kallades dessa uppdrag “konstnärlig utsmyckning”, och reformen associerades med folkhemstanken och en målsättning att stödja demokratisk tillgång till konst. Vår titel Konstnärliga avsmyckningar refererar istället till beställningsverk från konstnärer som tar steget in i utvecklingsprocesser och klär av hur staden formas om, och hur i sin tur staden påverkar och formar om de som bor där.

Det omfattande programmet pågår 2019-2022 och tar formen av ett drama, där utveckling är scenen på vilken samhällets framtid spelas upp. Drama om hållbar stadsutveckling öppnar med ridåmotivet i den dialogbaserade visuella form som den grafiska designern Benedetta Crippa skapat. Där finns bland annat en mikrosida där dramastrukturen presenteras som en teateraffisch. Programmet följer en cirkulär resa genom akter som var och en influerats av tolkningar av de klassiska elementen – jord, eld, luft, vatten och eter – där varje akt inkluderar ett beställningsverk, en stadsvandringsmaraton och en utomhusmarknad för idéer. I omloppsbana runt programmet finns också en oberoende tidning, Stockholmstidningen, som agerar dramats rollista. Sammantaget leker dramaformatet med att illustrera, och samtidigt delta i, hur kulturella narrativ finns närvarande och påverkar vår upplevelse av världen, och därigenom hur vi tolkar och agerar i den, vare sig det gäller kulturvärlden eller andra sektorer som använder dessa praktiker.

För de konstnärliga avsmyckningarna - varje akts centrala beställningsverk - bjuds en konstnär in att göra ett konstverk utifrån sin egen praktik och intressen i relation till stadsdelsutvecklingen som pågår i NDS. Till sin hjälp har konstnären fått en uppdragsbeskrivning, tillgång till projektgruppen på stadsbyggnadskontoret, en specialskriven bakgrundsrapport om NDS av Josefin Wangel Weithz, och därtill annat material om stadsdelsutvecklingen som efterfrågas för konstnärens egna forskning. Varje konstnär har fått uppdraget att tänka kring Norra Djurgårdsstaden som scen för stadens tankar om utveckling och föra fram, svara gentemot och tematiskt utveckla en av de fem klassiska elementen.

Power Walks är ett återkommande stadsvandringsmaraton genom Norra Djurgårdsstaden. Varje stadsvandring utgör en enskild kartläggning av hur utvecklingen i området kan tolkas, ledda av specialister i en enorm bredd av fält, inklusive människans avfallscykler, astronomi, bilmotorer och körsång. Om man istället ser på det som en enhet bildar Power Walks en stafettprocess med repetitiva och ständigt fördjupande undersökningar kring det här exemplet på hållbar utveckling, som för till ytan variationen av skalor, material, tidsspann och former som utvecklingen manifesterar sig som och genom.

I dagens samhälle kanske Marknaden målar upp en bild av shopping, börsen eller mer generellt de delar av samhället som har med finanskapital, konsumtion och handel med naturtillgångar att göra. Men en gång i tiden var marknadsplatsen en agora som utgjorde kärnan i stadslivets utveckling. Mellan riksdagen, slottet, operan och en av Stockholms äldsta handelsgator lät vi formatet av en torgmarknad tas över i en dialogfestival där en kör av röster utbytte sina olika kunskaper om utveckling.

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är curaterad av Stella d’Ailly och Holly Keasey, koordinerad av Henrisk Schmidt och kommunicerad av Johan Palme (Akt II-V) och Tove Nilson (Akt I). Grafisk form är gjord av Studio Benedetta Crippa. Mossutställningar vill tacka Kulturrådet, Postkodsstiftelsen, Stockholm stad, Nordisk kulturfond, ARQ, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Programmet är gjort i samarbete med Statens konstråd. Verkstäderna Källan och Three sisters av Holly Keasey och Under tallarna görs med stöd av Kulturbryggan. Vi vill tacka alla tjänstemän från stadsutvecklings och exploateringskontoret i Stockholm för att de så generöst delat med sig av sin kunskap och sina  stadsutvecklingsprocesser med oss.

KONST︎︎︎


Akt V: Eter

2017 - 2022

Scenen vi stiger upp på är Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, ett drama kring hållbar stadsutveckling i fem akter

Eter omfamnar jorden, elden och luften i vattnets vågor

Scen I: Drama kring hållbar stadsutveckling i fem akter
Scen II: Power Walks
Scen III: Störande visioner
Scen IV: Histories of Wellness
Scen V: Källan och Three Sisters


Källan hos Under Tallarna. Foto: Andreas Bagge

Bland de klassiska elementen är eter det mest flyktiga, och i dagens samhälle ersätts det ofta med tidrymden. Men i grunden är eter det element som utgör ramverket för vår verklighet genom vilket vi upplever de andra elementen, tolkar dess samspel och hur vi i vår tur samverkar med dem. För Akt V: Eter har Holly Keasey därför utforskat de osynliga strukturer som utgör ramverket för samhällets nuvarande sätt att uppleva världen. Hon har fokuserat på företags sätt att använda estetiska praktiker som ett lobbyingverktyg för att påverka opinionen, och hur detta är så inbäddat i förståelsen av hållbar utveckling att det underminerar demokratiska processer som skulle kunna utforma samhällets möjliga framtider.

Vi har fått höra att miljöfrågan har det ojämförbara värdet att vara det första verkligen globala problem som människan ställts inför. Ett globalt problem, det vill säga ett problem som bara de som är organiserade på global nivå kan lösa. Och vi vet vilka de är. Det samma grupper som i nära ett århundrade har varit katastrofens förtrupper.

Den osynliga kommittén, Det stundande upproret (2009)


Men i stället för att kommentera kring dessa handlingar har Holly arbetat med att återta dessa estetiska praktiker och den potential som finns i dem för att förändra samhället. Hon har specifikt fokuserat på hur estetiska praktiker kan vara en källa till alternativa former för utveckling. En utveckling som inte utgår från ideologier om framsteg, utan som konstant pågår helt enkelt för att kreativa varelser med fantasi över tid bebor en plats. Med avsikten att framföra den typen av utveckling har Holly tagit sig an en samarbetspraktik för detta beställningsverk. Hon identifierar utrymmet mellan hennes praktik och andras som ett utrymme där det finns potential för båda praktikerna att hjälpa varandra att utvecklas, och att en sådan relationell produktion skulle kunna vara ett sätt att förstå hur mänskligheten kan utvecklas som en del av och med ekologin.


Scen I: Drama kring hållbar stadsutveckling i fem akterStella d’Ailly och Holly Keasey presenterar Konstnärliga avsmyckningar på  Jordmarknaden 18 maj 2019.Foto: Katarina Lundgren

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden: Drama kring hållbar stadsutveckling i fem akter︎︎︎ är ett curatoriellt samarbete mellan Mossutställningars konstnärliga ledare Stella d’Ailly och konstnären Holly Keasey. Både Holly och Stella ser curatering som en självständig kreativ praktik, ett ramverk som influerar och styr den lins genom vilken publiken möter ett konstverk. Utifrån denna osynliga makt att styra upplevelsen i det curaterade rummet har Stella och Holly ställt frågor om huruvida curatoriella praktiker innehar potentialen att skapa nya sätt att se världen, sätt som är ekologiska men också synliggör en del av de ramverk som redan finns och influerar en stor del av samhällets självbild.

Under Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuds konstnärer in för att skapa nya verk som tar sig an hållbar utveckling. Byggandet av Norra Djurgårdsstaden har vunnit internationella priser för sin innovativa hållbara stadsutveckling och har omskrivits som en global förebild av C40-nätverket. I relation till denna modellstad ger det curaterade programmet kritiska och korsbefruktande konstsvar på den hållbara utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och dess specifika modell för människans framtid, och föreslår samtidigt ett alternativ till dess globala modellbild.

Titeln “Konstnärliga avsmyckningar…” är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader ska gå till offentlig konst. När enprocentsregeln introducerades kallades dessa uppdrag “konstnärlig utsmyckning”, och reformen associerades med folkhemstanken och en målsättning att stödja demokratisk tillgång till konst. Konstnärliga avsmyckningar använder istället beställningsverk från konstnärer som tar steget in utvecklingsprocesser och klär av de nuvarande stadsutvecklingspraktikerna som genomsyrar samhället.

Det omfattande programmet tar formen av ett drama, där utveckling är scenen på vilken samhällets framtid spelas upp. Drama om hållbar stadsutveckling öppnar med ridåmotivet i den dialogbaserade visuella form som den grafiska designern Benedetta Crippa skapat. Där finns bland annat en mikrosida där dramastrukturen presenteras som en teateraffisch. Programmet följer en cirkulär resa genom akter som var och en influerats av tolkningar av de klassiska elementen – jord, eld, luft, vatten och eter – där varje akt inkluderar ett beställningsverk, en stadsvandringsmaraton och en utomhusmarknad för idéer. I omloppsbana runt programmet finns också en oberoende tidning, Stockholmstidningen, som agerar dramats rollista. Sammantaget leker dramaformatet med att illustrera, och samtidigt delta i, hur kulturella narrativ finns närvarande och påverkar vår upplevelse av världen, och därigenom hur vi tolkar och agerar i den. Men vilka är det som skapar samhällets nya kulturella narrativ?


Scen II: Invisible WatersFoto: Jana Eriksson

Invisible Waters var en Power Walk som hölls den 14 augusti 2020 som en del av Vattenakten. Avsikten var att kartlägga komplexiteten i hälsofrågor, med fokus på den globala mathandeln och hur det sällan finns en helhetssyn på ekologisk hälsa.

Invisible Waters tog formen av en matvagn som dök upp på tre platser under dagens gång och serverade en platsanpassad meny med lunch, fika och middag. Varje rätt tog publiken genom en ätbar betraktelse över hälsa på en större skala, inklusive dess virtuella vattenfotavtryck och därigenom vattnets globala rörelse och resursbehov i relation till dagens hälsokost; individbaserad synd och skam som förstärks av marknadsföringsstrategier som lånar religionernas värderingsspråk; och det globaliserade sättet att ta sig an miljö och hälsa som kombinerar bistånd med krav på export av industriella produktionskvoter.


Scen III: Störande visioner
Störande visioner är en krönika som var med i Stockholmstidningens tredje nummer, Barnen, utgiven 14 oktober 2020. Med utgångspunkt i en reklamvideo för värtahamnen med bandet The Magnettes diskuterade den hur låttexterna och filmens slogans verkade gå på tvärs mot varandra, men också kunde tolkas som ärlighet med glimten i ögat. Med fokus på etymologin bakom ordet hållbarhet som den maximala belastningen innan negativa förändringar inträffar förflyttar Holly fokuset från en enda video till de krafter som bakom kulisserna styr hur hållbar utveckling kommuniceras och förstås av allmänheten. Artikeln ifrågasätter också hur sådana marknadsföringsstrategier riktas mot en målgrupp, i första hand yngre generationer, för att influera deras tankar kring vad framtiden kan komma bli och vilken livsstil de måste uppnå och upprätthålla för att få vara del av denna framtid.

Inflätad i den här dekonstruktionen av en reklamvideo och strukturerna bakom denna slags övertygande och därigenom våldsamma marknadsföringstaktik finns beskrivningen av en våg inlagd. En liten ledtråd om Hollys förståelse av sin konstnärliga roll i utvecklingen och hur det kan börja skapa en rörelse mot förändring.

“En våg är en störning i ett eller flera fält, som gör att fältets värden oscillerar om och om igen”.


Scen IV: Källan och Three Sisters


“En våg är en störning i ett eller flera fält, som gör att fältets värden oscillerar om och om igen”.

2022 kommer Histories of Wellness spelas upp som en del av den radiostation konstnären Harun Morrison skapar för Luftakten – Seaport 2035. Denna crossover mellan olika akter tar sig an luftens roll i att skapa vattnets vågor, men också vilka störningar som kan skapas genom kommunikationens handlingar. Den refererar också till podcastserien stadspodden som A Beautiful Soup skapade tillsammans med NCC för Dome of Visions program om hållbar stadsutveckling.


Scen V: Källan och Three Sisters


Efter att länge ha forskat om historiska användningar av tankesmedjor för att styra politiska beslut har Holly samarbetat med Järnabaserade jordbrukskollektivet Under Tallarna för att producera ett pedagogiskt format för en workshop som upptäcker, stödjer och genererar en miljömässig känslighet. Avsikten med dessa workshops är att låta utvecklingen komma inifrån, övningen är en performativ process där man tar reda på hur detta kan gå till när den genomförs av en grupp i samhället.

Inspirerade av idéer som Newton Harrison skapat för En Stad som kallas Helenskapade Yannick Porter och Robin Tidblom från Under Tallarna den första workshopen kallad Källan den 12 september 2020. Den hölls i Järna, en plats med en historia av att vara öppen för experimenterande med nya metoder för att leva i samklang med miljön.

Källan – en början, en startpunkt, en hyllning, en plats – var en workshop där koreograferade rörelser i kontakt med ekologin flödade mellan sensoriska upplevelser av den konkreta platsen men också genom tiden och från individen till det gemensamma. Deltagare från alla sektorer inblandade i utvecklingen i Järnas närhet delade en kollektiv process för att säkerställa att varje unik plats särskilda egenskaper och livskraft utgjorde grunden för all utveckling. En nyckeldel av workshopen var att samarbeta med andra i skapandet, och att identifiera roller för olika kreativa praktiker att ta sig an inom processen. Bland annat bjöds konstnären Gülbeden Kulbay in för att skapa dagens meny; Yannick var medvärd med trädgårdsmästaren Emilia Rekestad; Mindre workshops inom workshopen drevs av Ruben Wätte, Clara Bankefors och andra deltagare; poetisk dokumentation gjordes av poeten Helena Granström och fotografen Andreas Bagge; och illustrerade kartor ritades av Mirjam Nurminiemi.

Workshopserien Three Sisters fortsätter med workshopformatet från Källan och försöker skapa miljömässig känslighet inom själva utvecklingsprocessen. Three sisters är Holly Keaseys femte scen i den femte akten av programmet Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. och sista akt och hölls sommaren 2022 i två delar. På Stora Höggarn utanför Lidingö hölls en workshop medförfattad av kompositören Hara Alonso. I augusti hålls den sista  mitt i bygget på Norra Djurgårdsstaden, denna workshop görs i samarbete med Hara Alonso och arkitektfirman Secretary. Verken bygger vidare på workshopformatet utvecklat tillsammans med Under tallarna för den första workkshjopen med titeln Källan(se Scen V under Akt IV: Eter) som infogar ekologisk känslighet i handlingen att utvecklas. Projektet stöds av Kulturbryggan. https://eter.mossutstallningar.com/


KONST︎︎︎


Akt IV: Luft

4 december 2020

Scenen vi stiger upp på är
Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, ett drama om hållbar stadsutveckling i fem akter.

Luft. Tyngd av viskningar

Scen I: How is the City Speaking Now? Cries of Stockholm och The Port of Black River
Scen II: Power Walks


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden leds konstnärligt av Stella d’Ailly och Holly Keasey. Grafisk design för Luftakten av Studio Benedetta Crippa. Konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden genomförs med stöd av Statens konstråd, Stockholms stad, ARQ, Stadsmuseet och Nordisk kulturfond.


Cries of Stockholm. Bild: Harun Morrison


Det mörker som omgärdar 2020 dras in mot oss. Vetskapen om att det kommer nya begynnelser kryper allt närmare, men hotet om att mörkret kan kvarstå väger tungt mot oss. Tunga vikter som håller och formar vår resa, och pressar det som kommer tillbaka in i det som varit, ibland med tvingande kraft. Fast den kraften inte är direkt kännbar, som luft, är dess inflytande för nära, för konstant, för essentiell för att kunna röra vid utan att först ha rört vid oss själva. Trots det är i luften som mänsklighetens fantasi har nått sina högsta höjder. Den blommar ut in ett lätt ljus som lyser vägen ner till marken.

I vindarna som sveper marken vi söker höjs röster. Röster som talar om stjärnor som står emot mörkret, och för med sig lugnat hopp som när fågelsången bryter igenom gryningens tystnad. Röster som berättar sanningar om den utlovade rena luften som istället redan har sålts. Och röster som kräver att att deras osynlighet ska höras så som alla röster delas – fast jordens lungor redan är brända.


Förstudie till "Kraftværk" av Gåafstand

Scen I: How is the City Speaking Now?
Cries of Stockholm och The Port of Black River

4 december 2020, Värtaterminalen


Hanna Tuulikki, Singing at dawn, Finland 2019. Foto: Pete Smith


Konstnären hör utvecklingen

Som en del av Luftakten har Mossutställningar beställt en konstnärlig avsmyckning av den Londonbaserade konstnären Harun Morrison. Morrison är välkänd för sina samarbeten med Helen Walker under namnet They Are Here. Många av deras verk kan läsas som en serie kontextspecifika spel. Ingången, inbjudan eller deltagande kan vara lika viktiga som spelets sammanhang och struktur. Genom dessa spel försöker de skapa efemära system och tillfälliga mikrogrupperingar som erbjuder ett alternativt sätt att ta sig an situationer, historia eller ideologi. I sin självständiga praktik undersöker Harun liknande ämnen, och ställer frågor kring ideologier som påverkar relationell dynamik i samhället.

På fredagen 4 december öppnade installationen How is the City Speaking Now? i Mossutställningars monter i Gärdesgången, tunnelbanestation Gärdet. Passagen ligger närmast Värtahamnen och är vanligtvis full av passagerare på resa mot Finland eller Östeuropa på andra sidan Östersjön.

How is the City Speaking Now? består av tre delar: ett 12 minuter långt ljudverk med manipulerade fältinspelningar från olika luftsystem runt om i staden, en vinyltext i ett skräddarsytt typsnitt utvecklat i samarbete med Rose Nordin. Och två loopande videoverk. Den ena videon sammanställer olika fasta bilder av hamnen, inspelade i november 2020, en period av påtvingad stillhet på grund av Covid-19. Den andra videon är en virtuell modell av konstnärens kanalbåt Zoar, som roterar i en odefinierad icke-rymd. Den dockade färjan, det illustrerade kryssningsfartyget och fastighetsutvecklarnas spekulativa teckningar, träbåten på lekplatsen och den digitaliserade husbåten skapar tillsammans ett återkommande motiv av en farkost som inte rör sig.

Cries of Stockholm består av ett ljudkollage som omtolkar kompositören Luciano Berios tolv minuter långa stycke Cries of London från 1976. Det här verket sätter även utommänskliga röster i spel, inklusive den offentliga sfärens automatiserade röster och miljökontrollsteknologi. Där Berios “rop” orkestrerats och sjungits av en kör manipulerar det här verket konstnärens egna fält- och röstinspelningar. Verket kommer utvecklas vidare framöver.

I februari 2021 lanserar Harun Morrison ljudplattformen The Port of Black River. Genom dialog med boende i Stockholm utvecklar Harun öppningskapitlet i en sciencefictionkortroman med titeln Seaport 2100, som utspelar sig i Norra Djurgårdsstaden. Den kommer släppas episodiskt som en ljudbok på plattformen.

Scen II: Power Walks

4 december 2020, Stockholm

Facebook︎︎︎


Marie-Louise Richards ger presentationen (Black) Power WalkAnders Båth ger ett Power Walk om skogen. Foto: Thomas Eriksson


Astronomen, historikern, aktivisten, policyförfattaren, konstnären och deras likar vandrar, en efter en, och ritar upp utvecklingens djup

Fjärde december tar vi klivet ut på den sista delsträckan i vår serie stadsvandringsmaraton, denna gång i samband med Statens konstråds konferens om initiativet Lokala konstprojekt︎︎︎ som gjort tolv självinitierade konstprojekt möjligt, däribland Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstadens fem akter.

Nya förutsättningar har legat i luften, och med de begränsande direktiv som kommit från regeringen kring allmänna samlingar tar vi vårt stadsvandringsmaraton med osynliga vågor från Norra Djurgårdsstadens gator och vattendrag rakt in i era vardagsrum.

Från den tidiga gryningen till den sena kvällen följer vi utvalda guider genom ängens stjärnhimmel, byggnader täckta med vindkraftspäls, kolonialismens mönster i staden och genom en snårskog av maktens byråkratiska avgasstrukturer. Vi hör en sångkör av fåglar och människor, lyssnar på hamnens omänskliga röster och får återse Loulou Cherinets omtalade rullande panorama Wild Beyond︎︎︎ i sin helhet.

Tillsammans ser vi och diskuterar stadsvandringarna, samtalen och ljudkonsten på Facebook︎︎︎, Youtube︎︎︎ och på vår hemsida. Både allmänheten och konferensdeltagare är välkomna att titta, chatta och ställa frågor under en hel dags sändningar.

Gåafstand (Nis Rømer och Pia Rönicke), konstnärer, "Kraftværk"

Kraftværk är en karta över en virtuell stadsvandring kring Värtaverket. Kartan kopplar ihop energiprocessen som får kraftverket att funger med energiskapandets källor, hur det utvinns, används och förändras. Från kraftverket i Hjorthagen dras linjer till kapitaliserade skogar och plantager världen över, i Sverige, i Baltikum, till och med i Amazonas. Över dessa linjer reser träet för att bli värme och ljus i staden Stockholm. Men om man vänder kartan blir det istället länkar till en annan vision av vad energi kan vara, och hur kraftverket kan röra sig på ett nytt sätt. Kartan hämtades ut före visningen vid Hjorthagens tunnelbanestation.

Eric Stempels, astronom

Vad vet vi om andra planeters atmosfärer? Planeter är riktigt små jämfört med stjärnor, och speciellt utmaningen att studera exoplaneter, som är planeter som kretsar kring en annan stjärna än solen, är stor. Med de senaste astronomiska teleskopen och instrumenten väntas astronomerna inom några år för första gången kunna bestämma sammansättningen av atmosfären på jordliknande exoplaneter. I dessa studier är vår kunskap om vår egen atmosfär avgörande.


Hanna Tuulikki, konstnär, "Little Drum Wood"

Den finsk-brittiska konstnären Hanna Tuulikki tar oss med på en ljudresa in i fåglarnas värld i verket Little Drum Wood. Hon framför en ordlös improvisation baserad på de musikaliska mönstren hos fyra sångfåglar: blåmes, talgoxe, taltrast och gärdsmyg. I denna åkallan till våren utforskar konstnären vad det innebär att bliva-med-fågel. Ljudinspelning av Pete Smith, redigering av Hanna Tuulikki.

Anders Båth och Irene Lehrner, ingenjörer och forskare

Hur påverkar människans användning av skogen och jorden klimatet? Marken vi står på, och det som växer här, är en del av kolets kretslopp och därmed också med och påverkar klimatet. Träden tar upp koldioxid i luften och omvandlar en del av det till biomassa. Träden växer, hela trädet, från rötterna till bladen. En del av det som faller ner från träden bildar mull på marken. Vi människor påverkar i vilken omfattning det här bundna kolet förblir bundet och hur mycket som går tillbaka till luften som koldioxid. Hur vi använder marken och sköter våra skogar har stor betydelse.⠀

Herman Persson, arkitekt

Vad innebär "estetisk hållbarhet"? Herman Persson, tidigare designchef hos Oscar Properties, berättar om projektet 79&Park och vad en arkitekt kan göra för att motverka att viktiga långsiktiga värden går förlorade i byggprocesser. Hör om tankarna bakom 79&Park och hur arkitekturen samspelar med platsens unika förutsättningar i direkt anslutning till Gärdet och Nationalstadsparken. Projektet hade från start en tydlig intention att fungera som en förlängning av parkmiljön runt arkitekturen. I föreläsningen kommer Herman bland annat gå igenom vilka arkitektoniska verktyg som användes för att åstadkomma en byggnad som ansluter och omsluts av naturliga element såsom luft.

Marie-Louise Richards, arkitekt

Den strukturella rasismen är en del av den dagliga luften som vi andas, ständigt närvarande, men ofta ganska osynlig för oss. Sveriges koloniala arv och samtida effekter av rasism är blinda fläckar. Finns det kopplingar kring blindheten för historien – och blindheten för rasismens effekter i samhället och den byggda miljön? Med utgångspunkt från Banankompaniet i Stockholms Frihamn erbjuds en (Black) Power Walk som en reflektion kring Sveriges koloniala arv och samtida frågor kring segregation och rasism och dess osynlighet, med arkitekten och forskaren Marie-Louise Richards.

Rahel Belatchew, arkitekt och Carl Schlyter, Greenpeace

Dagens byggvärld är ofta ganska fyrkantigt handfallen inför klimatkrisens utmaningar. Hur kan man tänka utanför ramarna? Vad innebär kreativitet i arkitekturen – och i politiken? Vi möter Rahel Belatchew, arkitekten som skapade stor uppmärksamhet med projektet Strawscraper, ett förslag om att Söder torn vid Medborgarplatsen i Stockholm ska byggas ut med ett stort antal tunna spröt som med piezoelektrisk teknik producera elektricitet enbart via små rörelser som genereras av vinden. Med henne är Carl Schlyter, mångårig politiker som numera är chef för klimataktivism på Greenpeace. Vad kan samtalet mellan dem berätta om hur vi kan förändra framtiden?

Helena Friberg Ruge, boende Hjorthagen

Hjorthagsbon Helena Friberg Ruge berättar om hur viktig naturen är i hennes och stadens liv. När björken utanför hennes lägenhet fälldes fylldes hon av djup sorg. Hur kan vi se träden som våra vänner? Om naturen som andrum, lekplats och fritidsaktivitet, och hur vi behöver våra skogspartier också som buffert mot trafik och industri.

Loulou Cherinet, konstnär, "En hermetiskt tillsluten fiktion"

Disciplin utgör grunden för den gestaltade livsmiljön. De grönskande gårdar vi promenerar i är reglerade territorium som styr vårt beteende i önskad riktning. Genom ett överflöd av omsorg tycks de hela tiden föreslå var vi ska gå, vad vi kan göra och hur vi bör relatera till en miljö i vilken naturen är iscensatt för att leverera ekosystemtjänster. I denna reflektion kring verket Wild Beyond, ett 36 meter och 49 minuter långt rörligt panorama över några innergårdar utefter Husarviken i Norra Djurgårdsstaden frågar sig konstnären Loulou Cherinet om denna slags omslutande stadsbyggnad är det nya normala.

Michael Erman, Utredningssekreterare

En vandring genom den byråkratiska dimman. Vilka regler finns egentligen så att stadens invånare garanterat kan andas bra luft? Varifrån kommer alla bestämmelser och gränsvärden? Hur måste stadsplaneringen ta hand om luftens byråkratiska bestämmelser? Miljökvalitetsmålet ”Ren luft” är ett exempel på ett politiskt förankrat, byråkratiskt mål som styr hur det planeringen och driften av en ny stadsdel utformas.

Harun Morrison, konstnär, ur "How is the City Speaking Now?"

Den här videon är ett utsnitt ur en installation i Mossutställningars monter i Gärdesgången, tunnelbanestation Gärdet, en av de närmaste stationerna till Värtahamnen. Det är en sammanställning av olika stationära bilder från hamnen och dess närområde, filmad under November 2020, en period då man tvingats ta paus på grund av Covid-19. Ljudet, i samarbete med AJA, bearbetar om och förvränger fältinspelningar av olika luftsystem, från början inspelade i Stockholm parallellt med filmen.

KONST︎︎︎


Akt II: Eld

18-19 januari 2020

Scenen vi stiger upp på är Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, ett drama om hållbar stadsutveckling i fem akter.

program: pdf︎︎︎

Elden har ännu inte stigit. Men temperamenten blixtrar när kanterna läggs

Scen I: Power Walks
Scen II: Wild Beyond
Scen III: Eldmarknaden


Grafisk design för Eldakten av Studio Benedetta Crippa. Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden görs med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Statens konstråd, Stockholms stad, ARQ, Konstnärsnämnden, Stadsmuseet, Nordisk kulturfond och Medeltidsmuseet.


Samtal på Eldmarknaden. Foto: Jana Eriksson


I två dagar satte vi samtidens pyrande frågor i rampljuset – den brinnande samhällsilskan som växer sig allt större, vårt fossilbränsleknarkande, våra dominanta maktstrukturer och inte minst, varför vi behöver ett hopp som kan vägleda oss.

Akten inleddes i Norra Djurgårdsstaden. Publiken guidades genom ett stadsvandringsmaraton, Power Walks, som satte strålkastaren på en av världens största och högst profilerade stadsutvecklingsområden som fått internationella hållbarhetsbetygelser. Rutten gick med inbjudna vandrares kunskapers hjälp, genom tjugoåriga byggnader som nu ska rivas i Värtahamnen, via en sightseeingtur av Stockholm Exergis senaste innovation för att hålla ett energihungrande samhälle igång, innan vi fann lugnet i den brummande tystnaden hos en övergiven atomenergianläggning djupt under Stockholms yta.

På den andra dagen gick ridån upp över Strömparterren, där vredgade eldar brinner i slottet och riksdagens skuggor. Eldmarknaden – en marknad som kämpar för att tända på förändringen. I det här upplysta landskapet där dans och debatt möter lager av röster finns Wild Beyond, som vevas genom oändligt avbildade slagfält. En visuell kör med konstnären Loulou Cherinet som dirigent, som håller uppe noterna över hur kroppen och språket i ständig kamp påverkar varandra.

Photo: Jane Eriksson

Scen I: Power Walks

19 Januari, 12–18, Strömparterren

Facebook︎︎︎


Konstnären Loulou Cherinet presenterar verket Wild Beyond på Eldmarknaden. Foto: Jana Eriksson


Arkitekten, samhällsplaneraren, biologen, mekanikern, konstnären och deras likar vandrar, en efter en, och ritar upp utvecklingens djup

Tillsammans och till fots kastade vi loss på ett stadsvandsringsmaraton i det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, tillsammans med en rad guider med djup kunskap om områdets tillblivelse och dess omvärldsberoenden. Det område som håller på att utvecklas i Norra Djurgårdsstaden har länge präglats av makt, kraft och energi, vare sig det gäller gas, kolkraft, biobränslen, elslukande serverhallar eller den globala aktiemarknadens skiftningar, och vi utforskade tillsammans dess förutsättningar och framtid. Till slut, djupt under marken, lyssnade vi på hur elledningarnas inbyggda frekvenser, nätbrummet, mångfaldigas med orgelns hjälp för att göra de tysta underliggande strukturerna som genomsyrar dagens samhälle hörbara.

Ulla Hvejsel, konstnär
Om pengar, hårt arbete, idéer som går upp i rök och att bli lämnad med rumpan bar.

Sofia Larsson, landskapsarkitekt
Drivkrafterna bakom Stockholms osynliga rivningsvåg och

Marcus Finbom, trafikplanerare
Om hur områdets gaturum kan sättas i sitt sociala sammanhang. Vems behov är gatorna anpassade till?

Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Forskningsledaren guidade oss runt Värtaverkets nya testanläggning för koldioxidlagring.

Bengt K-son, Miljöbilsentusiast
Visade upp sin Etanoljaguar och diskuterade hållbarheten i nyproducerade miljöbilar.

Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI
Varför förändras klimatet och hur kan vi veta det?

Øystein Wyller Odden, Konstnär
"Mains Hum", en laddad orgelkonsert med utgångspunkt i elektricitetens inneboende musik.

Samtal om energiomställning
Publiken mötte forskare, politiker, solcellstillverkare och historiker i samtal om en av samtidens tyngsta utmaningar.

Scen II: Wild Beyond

19 Januari, Strömparterren


Fullt av folk på Eldmarknaden. Foto: Jana Eriksson


Konstnären ramar in utvecklingen

I rapporten ”Urbana Ekosystemtjänster: Låt naturen göra jobbet”, en förstudie i planerandet av Norra Djurgårdsstaden, finns en illustration av en bakgård som satte avtryck hos konstnären Loulou Cherinet. På bilden ser vi arbetsvilliga träd, gräs och vattenytor i stadens tjänst som kompetensutvecklats för maximal attraktion, temperaturreglering, luftrening, bullerdämpning, rekreation, UV-strålningsskydd och stressreducering.

För Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, Akt II: Eld har konstnären arbetat med ett 36 meter långt rörligt panorama med utgångspunkt i den exploaterande metafor stadsbyggnadsstrategin Låt naturen göra jobbet utgör. Målningen anknyter till 1800-talets turnerande panoraman över slagfält och koloniala pilgrimsresor, en bildtradition som fram till filmens ankomst tog alltmer av betraktarens synfält i anspråk i syfte att fullständigt underkasta de betalande besökarna målningens illusion.

Scen III: Eldmarknaden

19 Januari, 12–18, Strömparterren
Facebook︎︎︎

Läs mer om alla utställare på Eldmarknaden och se kartan över utställarna︎︎︎
Läs mer om de fasta programpunkterna under dagen︎︎︎


Foto: Jane Eriksson


Eldens röster samlar sig mellan maktens boningar och utbyter utvecklingar

Sedan urminnes tider har människan samlats kring lägerelden för att samtala, utbyta erfarenheter och dansa. På vår Eldmarknad möttes vi kring 20 brinnande eldar på Strömparterren, och kring dem pågick stora samtal om livsavgörande ämnen kring klimat, kultur och hållbarhet. Mitt emellan riksdagen och slottet, precis mitt i Stockholms maktcentrum, samlades forskare, urfolksaktivister, dansare, konstnärer och arkitekter och grep tag i frågorna i dialog med varandra, med besökare och med sina praktiker i släptåg.

Loulou Cherinet
Vad är det man har när man har en världsbild? Vi diskuterar en världsbild ur rapporten ”Låt naturen göra jobbet” med skisspanorama, vattenfärg och kol.

Ola Stinnerbom
Den samiske traditionsbäraren och förnyaren framför jojk och berättar om sitt forskningsarbete för att återta samiska kulturarv.

Kämpaoke med Gränslösa Röster
Kampsångskaraoke med Kämpaoke och kören Gränslösa röster. Sjung, lyssna, inspireras och delta i kampen!

Martina Hoogland-Ivanow
Filmen “Interbeing”, som med värmekameran som verktyg visar sociala strukturer och dess olika förhållningssätt till tillit och rädsla.

Carmen Blanco Valer och Rossana Mercado Rojas
Eldens betydelse, bruk och missbruk av eld hos urfolk, och hur våra inre eldar kan väckas till liv genom samtal kring det som hotar Moder Jord.

Rut Elliot Blomquist
En brinnande längtan till andra världar – res in i olika framtider under guidning av Elliot, låtskrivare och doktorand i litteraturvetenskap.

Dan Kiselman
Om solen från en solfysikers perspektiv. Solen är en stjärna och stjärnorna är solar. Det vet vi, men kan vi verkligen fatta det?

Pernilla Hagbert
Elden är arkitekturens ursprung och hemmets själ, det påstod redan Vitruvius. Men hur kan man föreställa sig ett hållbart hem?

Lars-Ove Wikars
Om eldens betydelse i naturen och hur skogsbränder kan gynna vissa arter, som är anpassade till att frodas i brandens spår.

Patience Mususa
Om hur husmaterialkulturen i Zambia förvandlades när man började använda material som skapats av elden.

Princess Jimenez Beltre
Vi tillagar den kollektiva grytan sancocho, och diskuterar hur koloniala strukturer påverkar hur vi värdesätter mat.

Marco Armiero/KTH Environmental Humanities Laboratory
I klimatförändringarnas urbana miljö pågår gräsrotsorganisering. Hur tror dagens unga generationer att framtidens städer kommer att se ut?

Nazem Tahvilzadeh
Forskaren berättar om hur det stadsbyggnadsindustriella komplexet, som tror sig göra allt bättre för alla, egentligen är ett stort demokratiproblem.

Sten Skånby
Berättelsen om elden i religionshistorien, som symbol för människans tillblivelse, om härden, om smeden och eldens förvandlande kraft.

Christina Fredengren
“Belly of the Beast” – om våra relationer med eld under olika klimatologiska och geologiska tidsskalor.

Lo Kauppi och Merly Åsbogård
Om pjäsen “Föddhora” av Martina Montelius, och hur gatuprostitutionen pågår för fullt bara några hundra meter från Eldmarknaden.

Mats Bigert och Lars Bergström
Ett samtal kring kärnkraft som hålls vid en eldkorg, ”Härdsmälta”, som inspirerats av en av kärnkraftsverket Oskarshamns reaktorer.


SAMTAL
Samtalsledare: Nathan Hamelberg

“Stockholmstidningen #4 Mäklaren”
Redaktionen berättar om det nya numret och gör läsningar i urval. Med Elof Hellström, Maja Hammarén, Louise Nassiri och Helen Runting.

“Hur stoppar vi finansialiseringen av våra bostäder?”
Med Arkitekturrevisionen, Rebecca Rubin, Eva Kaneteg, Lennart Weiss och Sherif Zakhour

“Idealism, aktivism och maktmekanism”
Med Marie-Louise Ekman, konstnär och huvudrollsinnehavare i “Du Gamla, Du Fria”, och Carmen Blanco Valer, antirasistisk feminist.

Performance
“Talking out of my ass” med Ulla Hvejsel

En frågesport med en rumpa, om dumheter – med dumma frågor om överhettade marknader och att få eld i baken.

Kampsångskaraoke med Mycket och Gränslösa Röster
Ta chansen att sjunga och kämpa med en hel internationell kör som bakgrundssångare!

Filmprogram

“Push” av Fredrik Gertten
Om hur människor inte längre har råd att bo i städer i den kapitalfondsägda bostadens tidevarv.

“Du Gamla Du Fria” av Öyvind Fahlström
Klassiker från 1969 om direktaktivism och hur interna maktstrukturer kan slita sönder en rörelse. Filmen presenteras i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska Museum.