MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


SENASTE ︎︎︎Boken om Moss / Boken om oss

Mossutställningar har funnits i femton år och det firar vi med en jubileumsbok! Boken kommer att kunna läsas från två håll där Boken om oss täcker åren 2006-2018 och Boken om oss består av Konstnärliga avsmycknignars digra program mellan 2019-2022. I boken hittas texter skrivna för hand av konstnärer som gjort verk under åren eller huserat i våra ateljéhus. Boken kommer även ha flertal essäer av konsthistoriker, konstnärer och författare. Den görs i två original som tar oss på en materialhistorisk resa genom bokens historia och innefattar allt från handgjort papper och bläck till konventionellt digitalt tryck. Sigrid Holmwood gör ett verk som tråcklas genom Boken om oss med nedslag i bokhistorien men även andra tiders och kulturers sätt att förmedla berättelser till senare generationer som försvunnit, varav en del förintats av kolonialismens korståg. Boken formges av Research and Development och avses tryckas upp i en upplaga som lanseras i november 2022. Projektet stöds av Kulturrådet. 
Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden
Drama kring hållbar stadsutveckling
Akt IV  / Scen III: Seaport 2035
by Harun Morrison
Akt V  / Scen IV: Three sisters
by Holly Keasey, Hara Alonso and Secretary


Vårt fleråriga konstprogram om denna hållbarhetsprofilerade stadsdelsutveckling har två försenade verk som visas under sommaren 2022 som en konsekvens av pandemin.

Platsbesök till Stora Höggarn inför Three sisters. Bild: Stella d'Ailly

Först ut är Harun Morrisons verk för den fjärde akten tillägnad Luft med verket Seaport 2035. Verket presenteras initiellt som en digital plattform, projektet är en subversion av stadsvisioner som föreställer sig fastighetsutvecklingar i stor skala. Under de kommande fyra åren kommer författare och konstnärer engageras att skriva närtida framtidsfiktioner, alla kommer att ha porträttera ett år mellan 2022 och 2035, samma längd som förestår för att slutföra Norra Djurgårdsstaden (som även har det engelska namnet Stockholm Royal Seaport). Framtida skribenter är Mariella Ottosson, Mandus Ridefelt, Chris Fite-Wassilak och  Therese Keogh. Projektet stöds av Stockholm stad. 
https://seaport2035.net/

Holly Keasey är både konstnär och medcurator till Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden. Vanligtvis går hon under namnet The Wet Centre och jobbar utifrån vatten, men passande nog är hennes element här eter (tidsrymden) där hon både är bägaren och vattnet. Workshopserien Three Sisters ingår i den femte och sista akten och hålls i sommar i två delar. I juni på en väldigt speciell liten ö i Lilla Värtan då workshopen görs tillsammansmed Hara Alonso. I  augusti hålls den sista av tre workshops mitt i bygget på Norra Djurgårdsstaden, denna workshop görs i samarbete med Hara Alonso och arkitektfirman Secretary. Verken bygger vidare på workshopformatet utvecklat tillsammans med Under tallarna för den första workkshjopen med titeln Källan (se Scen V under Akt IV: Eter) som infogar ekologisk känslighet i handlingen att utvecklas. Projektet stöds av Kulturbryggan.
https://eter.mossutstallningar.com/


Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen

Nya avsmyckningar är beställda för att belysa stadsdelsutvecklingen Fokus Skärholmen! Området sträcker sig från Vårberg till Bredäng kring Mälarens strand. Det är en av Stockholms fem största stadsdelsutvecklingar där man ska bygga 6300 lägenheter med social hållbarhet som mål för stadsdelen. Mossutställningar har beställt sex nya verk i form av brev som skrivs utifrån elementen till Skärholmen. Utifrån dessa brev utarbetas en “livsplan” för landskapet av konstnärerna.
Projektet stöds av Kulturrådet. 

De som skriver breven är:

ELD: Loulou Cherinet
ETER: Patrick Kretschek
LUFT: Zanyar Adami
VATTEN: Mar Fjell och Malin Arnell
VÅTMARK: Christina Fredengren
JORD: Janna Holmstedt och Malin Lobell


Mossutställningar i samarbete med GrafikskolanMossutställningar är stolta över att få hålla en kurs på Grafikskolan i Sätra i ”Självpublicering, fanzines och offentliga brev” som kommer att ske 7 – 18 mars 2022.  Tyngdpunkten för kursen kommer att vara kollektivt skapande av ett fanzine med bas i de sex brev som skrivits till Skärholmen utifrån elementen Vatten (Malin Arnell och Mar Fjell), Jord (Christina Fredengren, Janna Holmstedt, Malin Lobell), Eld (Loulou Cherinet), Luft (Zanyar Adami) och Eter (Patrick Kretschek). Fokus Skärholmen är namnet av området Vårberg – Bredäng som nu genomgår en förtätning som ska vara socialt hållbar och det är detta projekt som fanzinet kommer kretsa kring. Studenterna kommer tillsammans skapa en berättelse om Skärholmens stadsutveckling genom att fokusera på olika aspekter av mänskligt och icke-mänskligt liv i området: landskap, djur, vatten, växter, föreningsliv, äldreboende, ungdomar, föreningsliv, m.m. Kursledare är curator och konstpedagog Alen Ksoll, gästlärare är författare och regissör Zanyar Adami, Matilda Flodmark från MMS, konsthistoriker Camilla Larsson.