MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


KONST︎︎︎


Akt II: Eld

18-19 januari 2020

Scenen vi stiger upp på är Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, ett drama om hållbar stadsutveckling i fem akter.

program: pdf︎︎︎

Elden har ännu inte stigit. Men temperamenten blixtrar när kanterna läggs

Scen I: Power Walks
Scen II: Wild Beyond
Scen III: Eldmarknaden


Grafisk design för Eldakten av Studio Benedetta Crippa. Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden görs med stöd av Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Statens konstråd, Stockholms stad, ARQ, Konstnärsnämnden, Stadsmuseet, Nordisk kulturfond och Medeltidsmuseet.


Samtal på Eldmarknaden. Foto: Jana Eriksson


I två dagar satte vi samtidens pyrande frågor i rampljuset – den brinnande samhällsilskan som växer sig allt större, vårt fossilbränsleknarkande, våra dominanta maktstrukturer och inte minst, varför vi behöver ett hopp som kan vägleda oss.

Akten inleddes i Norra Djurgårdsstaden. Publiken guidades genom ett stadsvandringsmaraton, Power Walks, som satte strålkastaren på en av världens största och högst profilerade stadsutvecklingsområden som fått internationella hållbarhetsbetygelser. Rutten gick med inbjudna vandrares kunskapers hjälp, genom tjugoåriga byggnader som nu ska rivas i Värtahamnen, via en sightseeingtur av Stockholm Exergis senaste innovation för att hålla ett energihungrande samhälle igång, innan vi fann lugnet i den brummande tystnaden hos en övergiven atomenergianläggning djupt under Stockholms yta.

På den andra dagen gick ridån upp över Strömparterren, där vredgade eldar brinner i slottet och riksdagens skuggor. Eldmarknaden – en marknad som kämpar för att tända på förändringen. I det här upplysta landskapet där dans och debatt möter lager av röster finns Wild Beyond, som vevas genom oändligt avbildade slagfält. En visuell kör med konstnären Loulou Cherinet som dirigent, som håller uppe noterna över hur kroppen och språket i ständig kamp påverkar varandra.

Photo: Jane Eriksson

Scen I: Power Walks

19 Januari, 12–18, Strömparterren

Facebook︎︎︎


Konstnären Loulou Cherinet presenterar verket Wild Beyond på Eldmarknaden. Foto: Jana Eriksson


Arkitekten, samhällsplaneraren, biologen, mekanikern, konstnären och deras likar vandrar, en efter en, och ritar upp utvecklingens djup

Tillsammans och till fots kastade vi loss på ett stadsvandsringsmaraton i det nya stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, tillsammans med en rad guider med djup kunskap om områdets tillblivelse och dess omvärldsberoenden. Det område som håller på att utvecklas i Norra Djurgårdsstaden har länge präglats av makt, kraft och energi, vare sig det gäller gas, kolkraft, biobränslen, elslukande serverhallar eller den globala aktiemarknadens skiftningar, och vi utforskade tillsammans dess förutsättningar och framtid. Till slut, djupt under marken, lyssnade vi på hur elledningarnas inbyggda frekvenser, nätbrummet, mångfaldigas med orgelns hjälp för att göra de tysta underliggande strukturerna som genomsyrar dagens samhälle hörbara.

Ulla Hvejsel, konstnär
Om pengar, hårt arbete, idéer som går upp i rök och att bli lämnad med rumpan bar.

Sofia Larsson, landskapsarkitekt
Drivkrafterna bakom Stockholms osynliga rivningsvåg och

Marcus Finbom, trafikplanerare
Om hur områdets gaturum kan sättas i sitt sociala sammanhang. Vems behov är gatorna anpassade till?

Erik Dahlén, Stockholm Exergi
Forskningsledaren guidade oss runt Värtaverkets nya testanläggning för koldioxidlagring.

Bengt K-son, Miljöbilsentusiast
Visade upp sin Etanoljaguar och diskuterade hållbarheten i nyproducerade miljöbilar.

Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI
Varför förändras klimatet och hur kan vi veta det?

Øystein Wyller Odden, Konstnär
"Mains Hum", en laddad orgelkonsert med utgångspunkt i elektricitetens inneboende musik.

Samtal om energiomställning
Publiken mötte forskare, politiker, solcellstillverkare och historiker i samtal om en av samtidens tyngsta utmaningar.

Scen II: Wild Beyond

19 Januari, Strömparterren


Fullt av folk på Eldmarknaden. Foto: Jana Eriksson


Konstnären ramar in utvecklingen

I rapporten ”Urbana Ekosystemtjänster: Låt naturen göra jobbet”, en förstudie i planerandet av Norra Djurgårdsstaden, finns en illustration av en bakgård som satte avtryck hos konstnären Loulou Cherinet. På bilden ser vi arbetsvilliga träd, gräs och vattenytor i stadens tjänst som kompetensutvecklats för maximal attraktion, temperaturreglering, luftrening, bullerdämpning, rekreation, UV-strålningsskydd och stressreducering.

För Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden, Akt II: Eld har konstnären arbetat med ett 36 meter långt rörligt panorama med utgångspunkt i den exploaterande metafor stadsbyggnadsstrategin Låt naturen göra jobbet utgör. Målningen anknyter till 1800-talets turnerande panoraman över slagfält och koloniala pilgrimsresor, en bildtradition som fram till filmens ankomst tog alltmer av betraktarens synfält i anspråk i syfte att fullständigt underkasta de betalande besökarna målningens illusion.

Scen III: Eldmarknaden

19 Januari, 12–18, Strömparterren
Facebook︎︎︎

Läs mer om alla utställare på Eldmarknaden och se kartan över utställarna︎︎︎
Läs mer om de fasta programpunkterna under dagen︎︎︎


Foto: Jane Eriksson


Eldens röster samlar sig mellan maktens boningar och utbyter utvecklingar

Sedan urminnes tider har människan samlats kring lägerelden för att samtala, utbyta erfarenheter och dansa. På vår Eldmarknad möttes vi kring 20 brinnande eldar på Strömparterren, och kring dem pågick stora samtal om livsavgörande ämnen kring klimat, kultur och hållbarhet. Mitt emellan riksdagen och slottet, precis mitt i Stockholms maktcentrum, samlades forskare, urfolksaktivister, dansare, konstnärer och arkitekter och grep tag i frågorna i dialog med varandra, med besökare och med sina praktiker i släptåg.

Loulou Cherinet
Vad är det man har när man har en världsbild? Vi diskuterar en världsbild ur rapporten ”Låt naturen göra jobbet” med skisspanorama, vattenfärg och kol.

Ola Stinnerbom
Den samiske traditionsbäraren och förnyaren framför jojk och berättar om sitt forskningsarbete för att återta samiska kulturarv.

Kämpaoke med Gränslösa Röster
Kampsångskaraoke med Kämpaoke och kören Gränslösa röster. Sjung, lyssna, inspireras och delta i kampen!

Martina Hoogland-Ivanow
Filmen “Interbeing”, som med värmekameran som verktyg visar sociala strukturer och dess olika förhållningssätt till tillit och rädsla.

Carmen Blanco Valer och Rossana Mercado Rojas
Eldens betydelse, bruk och missbruk av eld hos urfolk, och hur våra inre eldar kan väckas till liv genom samtal kring det som hotar Moder Jord.

Rut Elliot Blomquist
En brinnande längtan till andra världar – res in i olika framtider under guidning av Elliot, låtskrivare och doktorand i litteraturvetenskap.

Dan Kiselman
Om solen från en solfysikers perspektiv. Solen är en stjärna och stjärnorna är solar. Det vet vi, men kan vi verkligen fatta det?

Pernilla Hagbert
Elden är arkitekturens ursprung och hemmets själ, det påstod redan Vitruvius. Men hur kan man föreställa sig ett hållbart hem?

Lars-Ove Wikars
Om eldens betydelse i naturen och hur skogsbränder kan gynna vissa arter, som är anpassade till att frodas i brandens spår.

Patience Mususa
Om hur husmaterialkulturen i Zambia förvandlades när man började använda material som skapats av elden.

Princess Jimenez Beltre
Vi tillagar den kollektiva grytan sancocho, och diskuterar hur koloniala strukturer påverkar hur vi värdesätter mat.

Marco Armiero/KTH Environmental Humanities Laboratory
I klimatförändringarnas urbana miljö pågår gräsrotsorganisering. Hur tror dagens unga generationer att framtidens städer kommer att se ut?

Nazem Tahvilzadeh
Forskaren berättar om hur det stadsbyggnadsindustriella komplexet, som tror sig göra allt bättre för alla, egentligen är ett stort demokratiproblem.

Sten Skånby
Berättelsen om elden i religionshistorien, som symbol för människans tillblivelse, om härden, om smeden och eldens förvandlande kraft.

Christina Fredengren
“Belly of the Beast” – om våra relationer med eld under olika klimatologiska och geologiska tidsskalor.

Lo Kauppi och Merly Åsbogård
Om pjäsen “Föddhora” av Martina Montelius, och hur gatuprostitutionen pågår för fullt bara några hundra meter från Eldmarknaden.

Mats Bigert och Lars Bergström
Ett samtal kring kärnkraft som hålls vid en eldkorg, ”Härdsmälta”, som inspirerats av en av kärnkraftsverket Oskarshamns reaktorer.


SAMTAL
Samtalsledare: Nathan Hamelberg

“Stockholmstidningen #4 Mäklaren”
Redaktionen berättar om det nya numret och gör läsningar i urval. Med Elof Hellström, Maja Hammarén, Louise Nassiri och Helen Runting.

“Hur stoppar vi finansialiseringen av våra bostäder?”
Med Arkitekturrevisionen, Rebecca Rubin, Eva Kaneteg, Lennart Weiss och Sherif Zakhour

“Idealism, aktivism och maktmekanism”
Med Marie-Louise Ekman, konstnär och huvudrollsinnehavare i “Du Gamla, Du Fria”, och Carmen Blanco Valer, antirasistisk feminist.

Performance
“Talking out of my ass” med Ulla Hvejsel

En frågesport med en rumpa, om dumheter – med dumma frågor om överhettade marknader och att få eld i baken.

Kampsångskaraoke med Mycket och Gränslösa Röster
Ta chansen att sjunga och kämpa med en hel internationell kör som bakgrundssångare!

Filmprogram

“Push” av Fredrik Gertten
Om hur människor inte längre har råd att bo i städer i den kapitalfondsägda bostadens tidevarv.

“Du Gamla Du Fria” av Öyvind Fahlström
Klassiker från 1969 om direktaktivism och hur interna maktstrukturer kan slita sönder en rörelse. Filmen presenteras i samarbete med Stockholms Kvinnohistoriska Museum.