MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Stockholmstidningen


oktober 2019 - december 2020

En oberoende gratistidning som ges ut som en del av Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

Nummer 1: Konstnärerna ︎︎︎
Nummer 2: Mäklarna ︎︎︎
Nummer 3: Barnen ︎︎︎
Nummer 4: Kulturhusen ︎︎︎Stockholmstidningen använder sig av formatet av en lokal gratistidning för att se på stadsomvandlingens mekanismer i Stockholm, Sverige och i en global kontext. Den oberoende redaktionen består av Maja Hammarén, Elof Hellström, Louise Nassiri och Helen Runting som utvecklat Stockholmstidningen som svar på en inbjudan att ge ut en tidning i relation till Mossutställningars fleråriga projekt Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden.

Varje nummer sammanför en mångfald röster från hyresgäster, konstnärer, tjänstepersoner, poeter, arkitekter, aktivister och andra. Förhoppningen att öka kunskapen om de städer och platser vi lever våra liv i och de ekonomier och strukturer som präglar dem. Tidningen är strukturerad som en rollista där varje nummer ser på hur städer produceras och reproduceras med en specifik ingång. De tre första numren strukturerades som en rollista och närmade sig stadsomvandling genom konstnärerna, mäklarna och barnen. Det fjärde numret hade Kulturhuset som tema och gjordes i samarbete med den oberoende forskningsgruppen Agentur. Namnet refererar till den först liberala och sedan socialdemokratiska Stockholmstidningen som gavs ut periodvis 1889-2017, som dagstidning och senare som månadsmagasin för prenumeranter, omformad och präglad av sin tids specifika ekonomi och offentlighetslogik.

Agentur︎︎︎ är en oberoende forskningsgrupp för kritisk kulturproduktion. Gruppen vägleds av ett ideal om social jämlikhet och strävar efter att uppfinna nya former, metoder, modeller och funktioner för progressivt kulturarbete i en ny, postdigital offentlighet och en förändrad, prekär arbetsmarknad. Agentur fungerar som en multidisciplinär kritik-byrå. Den driver långsiktiga forskningsprojekt kring frågor av allmänt intresse i en polariserad och fragmentariserad samtid. Bland Agenturs deltagare finns poeter, konstnärer, kritiker, forskare, formgivare och offentliga tjänstemän. Agentur driver 2020–21 forskningsprojektet Folkfronternas estetik.


Nummer 1: Konstnärerna


Oktober 2019

pdf︎︎︎

“Norra Djurgårdsstaden, eller med sitt engelska, kungligt anstrukna, namn, Royal Sea Port, marknadsförs som en av världens mest hållbara områden. Därmed skriver platsen in sig i en lång historia av flaggskeppsprojekt i Sverige. Från 1930-talets Stockholmsutställning med fokus på funktionalistisk arkitektur och standardiserad massproduktion, till Bo01 i Malmö och Hammarby sjöstad, har flaggskeppsprojektet traditionellt det dubbla syftet att göra reklam för svensk teknikexport och designexpertis, och samtidigt användas som katalysator för storskalig stadsomvandling av städers centrala delar. Norra Djurgårdsstaden är den senaste i en lång rad av urbana områden som byggs på mark som tidigare härbärgerat industrier. Hamnarbetarnas, eller de kontors- och kulturarbetares som ersatte dem, kroppar byts mot sovande, ätande, matlagande, inflyttade kroppar som kommer att kalla området hem. När Norra Djurgårdstaden är klar 2030 – då ”projektet” är över och planerarna har gått hem – kommer området enligt Stockholm stads planer husera 12 000 lägenheter med runt 25 000 boende och ha satt Stockholm på kartan gällande hållbarhetslösningar”. Utdrag ur ledaren.

Medverkande i numret:
Björn Ehrlemark och Carin Kallenberg
Daniel Terres
Emma Dominguez
Göran Lidbrink
Helena Fernández Cavada och Sebastian Dahlquist
Johannes Samuelsson
Kartläggning: Konst i Norra Djurgårdsstaden
Kim West
Sara Söderberg
Sofia Wiberg
Ståle Holgersen
Tatiana Letier Pinto
We Are Curious
Intervjuer med Soundz of the South och Åsa Stjerna

Nummer 2: Mäklarna


Januari 2020

pdf︎︎︎


“När Norra Djurgårdsstaden är färdig ska området innehålla 12 000 bostäder. I området kring Husarvikens inlopp och Ropstens tunnelbanestation utgör bostadsrätterna 76 procent, i etapp “Norra 2” i Gasverksområdet i Hjorthagen 40 procent. Oavsett exakt var andelen bostadsrätter landar pekar siffrorna mot en aspekt som sällan tas upp i diskussionerna om kommande områden och den samtida och framtida staden; produktionen av skuld och skuldsatta individer. Enligt en rapport från Finansinspektionen (FI) 2019 är den genomsnittliga skulden nu 3,08 miljoner per hushåll i Stockholm. Skulden är ett löfte, men inte bara om att allt ska betalas tillbaka utan också om att leva på ett visst sätt, ständigt dra in pengar. Som sociologen och filosofen Maurizio Lazzarato skriver: "Geldenären är ‘fri’ men hens handlingar och beteenden är begränsade av gränser som definieras av skulden"…”
Utdrag ur ledaren.

Medverkande i numret:
Akay & Klister-Peter
Anonym arkitekt
Anonym stadsplanerare
Anton Lindström
Arram Eckerbom
Janek Ozmin
Klara Meijer
Leonard Ma
Loulou Cherinet
Maryam Fanni
MoPS
Rutger Sjögrim
Enkät: Bostadskamper
Kartläggning: Historien bakom en bild med Christin Svensson
Vykort: Hélène Frichot
Intervjuer med Henry Muyingo och Ulrika Rosén

Nummer 3: Barnen


Oktober 2020

pdf︎︎︎


"Stockholmstidningens tredje nummer handlar om barn och ungas rörelser i staden, och om deras roll i stadsomvandlingens mekanismer. Barn är ofta föremål för statliga satsningar och privata företags intressen. Barnhänsyn görs till riv-, bygg- och försäljningsargument samtidigt som barnens ”trygghet” används som argument för att mota bort andra högljudda, nattliga, kanske queera verksamheter och existenser, som hotar ett områdes förväntade värdeökning. Barnens ovanliga gemenskap, ännu exkluderad från demokratins röstande och kapitalismens ägande, får inte automatiskt styrka av att vara fler. Barnen har ingen historia av att organisera sig som grupp. Bland barn slår utsatthet hårt och sårbarhet synliggörs, samtidigt som privilegier spelas ut och befästs". Utdrag ur ledaren.

Medverkande i numret:
Amelyn Ng
Anamarija Todorov
Anonym barnskötare
Axel Vikström
Burcu Sahin
David Ottosson
Eric Andersson
Hayfaa Chalabi
Hanna Stenman
Hazel Cheung
Holly Keasey
Intervjuer med BUMS och Sara Widås
Leandro Schclarek Mulinari
Lydia Wistisen
Majsa Allelin
Marcus Finbom
Mathias Wåg
Michelle Millar Fisher och Amber Winick
Nathan Hamelberg
Sabinha Lagoun
Samira Ariadad
Tove Möller
Marko 5, Nike och Saskia

Nummer 4: Kulturhusen


December 2020

pdf︎︎︎


"De återkommande blickarna mot tidigare kulturhusprojekt blir alltså uppmaningar och frågor till idag: vilka historiska processer och metoder kan vara behjälpliga gentemot en framväxande ny-fascistisk konservatism? Vilken slags rumspolitik ska ta vid efter pandemin? I sin projektform har Stockholmstidningen sedan starten uppehållit sig vid frågor om rum, makt och ekonomi. I det här extra- eller sista numret i nuvarande projektbudget med Mossutställningar går det att lägga till en fråga: Vilka platser måste ritas, byggas, besjungas och försvaras, eller mejslas ut ur de förutsättningar som är för handen? Eller kanske än viktigare: vilka är platserna som finns gömda i andra platser och hur kan detta Matrjosjka-liknande spel av kulturproduktion förstås? Bortom tech-drypande nätverksfantasier om en värld utan skillnader behövs nya platser och diagram att tänka med. Kanske är det detta, mer än någonting annat, som ett kulturhus kan vara.". Utdrag ur ledaren.

Medverkande i numret:

Ellen Wettmark
Elof Hellström
Iva Čukić
Jovana Timotijević
Jörgen Gassilewsi
Kim West
Maroš Krivý
Sara Parkman
intervju: Johanna Bratel (Dis/Order)
intervju: Mathias Krusell (Kultur åt alla)
intervju: Thomas Sandell (Sandellsandberg)