MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Elementa

Skärholmen, Stockholm

ELEMENTA
Pdf

Hur ska vi leva och låta leva? I magasinet Elementa tas denna fråga till sin spets genom texter om vår relation till de element som är grundvalen för allt liv: jord, eld, vatten, luft och eter.

Med utgångspunkt i Skärholmen har lokala konstnärer skrivit om denna universella fråga. Skriften läses från två håll: i den ena finns brev till och från elementen, den andra innehåller trettiotvå medborgarförslag sprungna ur elementen. En kalender med månatliga ritualer finns också att tillgå för att bistå i den omställning som påkallas.

Tidningen Elementa görs med anledning av Stockholms stadsutvecklingar med profileringar inom hållbarhet. Åttatusen nya och socialt hållbara bostäder ska byggas på femton år i Skärholmen. Elementa blev till utifrån en frågeställning kring varför just en av de stadsdelar med fler låginkomsttagare än snittet får social hållbarhet som epitet istället för hållbarhet generellt. Parallellt pågår just en hållbar stadsutveckling i en av de mest attraktiva stadsdelsutvecklingsområdena i centrala Stockholm: Norra Djurgårdsstaden. En förorenad industrihamn omvandlas till ett bostadsområde för en befolkning med högre genomsnittsinkomst än på Östermalm.

Att hållbarhet är en het fråga är ingen nyhet, en mer existentiell tid än vår får man leta efter. Med vetskapen om klimatförändringarna förändras allt, ändå förändras inget. Söndring av vår planets allmänna element fortgår. Och den existentiella frågan består. Hur ska vi leva och låta leva?

Lokala konstnärer i Skärholmen drar i Elementa sitt strå till stacken genom att skriva brev till Skärholmen utifrån elementen. I Stadsdelsdrömmar fantiserar och visionerar de om hur vi i stadsdelen kan möta den ödesfråga som utmanar vårt nuvarande samhällssystem. Elementa överlämnas till politikerna i Skärholmens stadsdelsnämnd i samband med öppningen av Skärholmens vårsalong den 17 mars. Magasinet finns sedan för besökare att ta med sig hem från vårsalongen fram till 30 april. Årets tema är ”Låt konsten tala!” och med Elementa vill vi konstnärer öppna upp för ett offentligt samtal om hållbar stadsutveckling. 

Medverkande konstnärer
Zanyar Adami, redaktör och författare av ”Eld. Ett hotbrev” och ”Brev till luften”.
”En fortsättning flödar” av Malin Arnell och Mar Fjell
”Våtmark. Brev till och från en Golem” av Christina Fredengren
”Eter. Tid. Rum. Träd.” av Patrick Kretschek
”Jordkorrespondens” av Janna Holmstedt och Malin Lobell – (P)Art of the Biomass
Stella d’Ailly, konstnärlig ledare för Mossutställningar. Curator av Elementa och skribent av Ledare och Stadsdelsdrömmar.
Grafisk form: Daniela Juvall
Kartografi: David Zardini
Affisch: Lisa Wilson

Citat från Elementa:

”Vi har hört att bostadsbristen breder ut sig hos de underjordiska? Vad behöver ni från oss människor här uppe på ert tak? Vilka ekosystemtjänster kan vi utföra för er?”
P(A)rt of the Biomass, Janna Holmstedt och Malin Lobell

”Utan dig inget liv, utan liv inget ord för dig. Att du väkomnade syret från de första bakterierna för två och en halv miljarder år sen är anledningen till att allt levande finns. Om du lämnar oss återstår bara vakuum, andnöd, död. Ändå behandlar vi dig som luft.”                  Zanyar Adami

”Skärholmens stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, politikerna, tjänstepersonerna, medborgarna – ni vet väl att ni består av 60 procent vatten?”
Malin Arnell och Mar Fjell

”Det finns en arkiverad samling isberg i ett flytande solcellsdrivet kylrum. Anläggningen sträcker sig över 200 hektar och kan ses från månen. Ett stort medieföretag äger verksamheten tillsammans med en ledande elbilstillverkare. ”
Patrick Kretschek

”Klandra inte mig för hettan ni svettas. Jag sätter era skyar i brand på er egen begäran. Ert begär tär på atmosfären och spär på er misär. Global uppvärmning orsakad av lokal nedbrytning av kol som sakta tar kål på er.”
Zanyar Adami

”Frågan är vem som styr vem i dessa tider då människan blivit en naturkraft och flyttar mer material än planeten självt! De liknar både folktrons golem som automatiskt utför det någon annan önskat och sagor om mänskligt övermod.”
Christina Fredengren och Jonas UlvarssonElementa är en fortsättning av det mångåriga konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar som mellan 2019 – 2022 undersökt Norra Djurgårdsstaden, nu riktas blicken mot Fokus Skärholmen.

Vårsalongen arrangeras av Folk i Skärholmen och visas inne på SKHLM galleria i utställningsrummet som kallas Ateljén, Bredholmsgatan 4.

Elementa har blivit till med stöd från Kulturrådet och Stockholm stad.

**** ENGLISH


Elementa – letters to the elements and dreams for a borough

How do we live and let live? This eternal question is taken to the fore in this art paper composed with the intention of becoming a public debate in the borough of Skärholmen, a south west suburb outside Stockholm.

Infamous for its million homes programme and low income voting base the area is undergoing a development to build 8000 new homes with social sustainability as its epitaph. Elementa takes the question of sustainability as an excuse to pose even larger questions about the belief system that conjures our relationship to the planet.

Local artists have written a letter to or from the elements and in addition written proposals to the borough.  

Elementa takes part in the Spring Salon at Folk I Skärholmen – come and get a copy between the 17th of March and the 30th of April! If you want a copy from a more cetnral address one can be obtained from Konstig at Åsögatan. 

Elementa has been made possible with support from The Swedish Arts Council and Stockholm city council.