MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Elementa

En konstskrift lanserad mars 2023
Konstskriften är en del av Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen
Pdf

”Utan dig inget liv, utan liv inget ord för dig. Att du väkomnade syret från de första bakterierna för två och en halv miljarder år sen är anledningen till att allt levande finns. Om du lämnar oss återstår bara vakuum, andnöd, död. Ändå behandlar vi dig som luft.”
                                                                                                                    Zanyar Adami

Elementa samlar sex nya konstverk i form av brev till Skärholmen utifrån de klassiska elementen vi är komna ur och beroende av: eld, eter, luft, vatten, våtmark och jord. Utifrån dessa brev har trettiotvå medborgarförslag tagits fram som finns att läsa i skriftens andra del: Stadsdelsdrömmar.

Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen belyser den pågående stadsdelsutvecklingen i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där 6 300 nya bostäder med social hållbarhet som mål kommer byggas fram till 2030. Konstprogrammet vill ge plats för en debatt inför det skifte mänskligheten nödvändigtvis måste genomgå till följd av klimatkrisen. Frågan om den moderna människan är överlägsen naturen gör sig ånyo gällande. Sitter Stockholms hållbara stadsdelsutvecklingar, som formar våra liv kring Mälaren och dess utlopp till Östersjön på svaret?

Konstprogrammets titel är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader och infrastruktur ska gå till offentlig konst och på så sätt göra den demokratiskt tillgänglig. Syftningen med titeln är att konstnären har en ny roll i den offentliga konsten, där konsten är fri och som sådan kan utröna, spekulera, visionera eller avslöja vad som sker bakom stadsutvecklingsvisionen eller avtäcker logiken bakom byggplasten.

Breven utgör utgångspunkt för att forma en livsplan (alternativ till stadsplan) för Skärholmen som illustrerar samspelet mellan människor, djur, vattendrag, mikroorganismer, växter, jord och bergstoppar i vårt ekosystem. Livsplanen anammar medborgarförslaget som readymade och skriften innehåller hela trettiotvå stycken författade för Skärholmen.

Elementa visades på Vårsalongen på Folk i Skärholmen 17 mars - 31 april 2023. Distribuerades via Bredängs bibliotek samt genom en turné i stadsdelen under juli - oktober 2023. 

Brevskrivare:

Zanyar Adami, författare och regissör. Zanyar skriver ett hyllningsbrev till luften och ett hotbrev från elden. Sedan dessa brev skrevs har Adami fått pennan att brinna för ytterligare element, dess kan du lyssna på här.

Malin Arnell och Mar Fjell, konstnärer. Våra vatten och dess olika öden flätas samman i en text som tar oss från våra tårkanaler till Skärholmens uttorkade raviner.

(p)Art of the Biomass är en konstduo med Malin Lobell och Janna Holmstedt. Deras cirkulationspost dedikeras det tunna livgivande lager som kallas jord och skickas mellan avdelningar ovan och under ytan.

Christina Fredengren, forskare. Skriver om våtmark och varelser som uppstår ur oheliga allianser.

Patrick Kretscheck, konstnär. Eter är det element som tolkas som tidsrummet, vars material gestaltas i olika kulturer genom träd och kol. Patrick ger oss ögonblick från Bredäng som förgrenar sig till andra tidsrum.

Elementa är formgiven av Daniela Juvall. Redaktör är Zanyar Adami. Ansvarig utgivare är Stella d’Ailly. Karta av David Zardini. Illustration av Lisa Wilson. 

Elementa har gjorts möjlig genom stöd från Kulturrådet och Stockholm stad.

Medverkande konstnärer
Zanyar Adami, redaktör och författare av ”Eld. Ett hotbrev” och ”Brev till luften”.
”En fortsättning flödar” av Malin Arnell och Mar Fjell
”Våtmark. Brev till och från en Golem” av Christina Fredengren
”Eter. Tid. Rum. Träd.” av Patrick Kretschek
”Jordkorrespondens” av Janna Holmstedt och Malin Lobell – (P)Art of the Biomass
Stella d’Ailly, konstnärlig ledare för Mossutställningar. Curator av Elementa och skribent av Ledare och Stadsdelsdrömmar.
Grafisk form: Daniela Juvall
Kartografi: David Zardini
Affisch: Lisa Wilson

Citat från Elementa:

”Vi har hört att bostadsbristen breder ut sig hos de underjordiska? Vad behöver ni från oss människor här uppe på ert tak? Vilka ekosystemtjänster kan vi utföra för er?”
P(A)rt of the Biomass, Janna Holmstedt och Malin Lobell

”Utan dig inget liv, utan liv inget ord för dig. Att du väkomnade syret från de första bakterierna för två och en halv miljarder år sen är anledningen till att allt levande finns. Om du lämnar oss återstår bara vakuum, andnöd, död. Ändå behandlar vi dig som luft.”                  Zanyar Adami

”Skärholmens stadsdelsförvaltning, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret, politikerna, tjänstepersonerna, medborgarna – ni vet väl att ni består av 60 procent vatten?”
Malin Arnell och Mar Fjell

”Det finns en arkiverad samling isberg i ett flytande solcellsdrivet kylrum. Anläggningen sträcker sig över 200 hektar och kan ses från månen. Ett stort medieföretag äger verksamheten tillsammans med en ledande elbilstillverkare. ”
Patrick Kretschek

”Klandra inte mig för hettan ni svettas. Jag sätter era skyar i brand på er egen begäran. Ert begär tär på atmosfären och spär på er misär. Global uppvärmning orsakad av lokal nedbrytning av kol som sakta tar kål på er.”
Zanyar Adami

”Frågan är vem som styr vem i dessa tider då människan blivit en naturkraft och flyttar mer material än planeten självt! De liknar både folktrons golem som automatiskt utför det någon annan önskat och sagor om mänskligt övermod.”
Christina Fredengren och Jonas UlvarssonElementa nominerad till Publishingpriset 2023
Vi är stolta att konstskriften Elementa nominerades till Publishingpriset för Medborgartidningar! 

Tack Zanyar Adami, Malin Arnell och Mar Fjell, Christina Fredengren, (p)Art of the biomass (Janna Holmstedt och Malin Lobell), Patrick Kretschek för era vackra texter och tankar.

Tack Daniela Juvall för din experimentella och finkänsliga formgivning!

Tack Zanyar Adami för att du tog på redaktörsmanteln, utformade arbetet med Daniela och var så klartänkt och tydlig i ditt arbete med texterna!

Tack Skärholmen och elementen!

Elementa finns att hämta gratis på Bredängs bibliotek.
Läs som pdf här!

Tack för stöd från Kulturrådet, Stockholm stad och Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Elementa är en fortsättning av det mångåriga konstprogrammet Konstnärliga avsmyckningar som mellan 2019 – 2022 undersökt Norra Djurgårdsstaden, nu riktas blicken mot Fokus Skärholmen.

**** ENGLISH


Elementa – letters to the elements and dreams for a borough

How do we live and let live? This eternal question is taken to the fore in this art paper composed with the intention of becoming a public debate in the borough of Skärholmen, a south west suburb outside Stockholm.

Infamous for its million homes programme and low income voting base the area is undergoing a development to build 8000 new homes with social sustainability as its epitaph. Elementa takes the question of sustainability as an excuse to pose even larger questions about the belief system that conjures our relationship to the planet.

Local artists have written a letter to or from the elements and in addition written proposals to the borough.  

Elementa was launched at the Speing salon at Folk i Skärholmen in March 2023. It was distributed via Bredängs bibliotek and toured the borough of Skärholmen Juli - October 2023.

Elementa has been made possible with support from The Swedish Arts Council and Stockholm city council.