MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


KONST︎︎︎


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden

Drama kring hållbar utveckling i fem akter
2019 - 2022


Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är ett undersökande konstprogram kring hållbar utveckling i fem akter, där varje akt tillägnas ett klassiskt element. Hur relaterar vi idag till jord, eld, luft, vatten och eter? Programmet undersöker samtida praktiker som görs med hållbarhet som förevändning, och skapar utrymme för offentliga samtal om mänsklighetens situation och klimatkrisen.

Under Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden bjuds konstnärer in för att i samarbete med allmänheten, forskare, experter, boende och samhällsplanerare skapa nya verk som tar sig an frågor om hållbar utveckling. Byggandet av Norra Djurgårdsstaden har vunnit internationella priser för sin innovativa hållbara stadsutveckling och klassas som en sk global modell av C40 gruppen. Men hur påverkas kriterierna för ekologisk hållbarhet av ekonomiska intressen och kan utveckling också ses som hållbart från ett kulturellt och socioekonomiskt perspektiv?

Konstprogrammet synar de faktorer som påverkar hur hållbar utveckling förstås och tillämpas: vem kan bygga staden och vem kan bo där? Ambitionen är att framställa ett nytt, vidare synsätt gällande hållbar utveckling, och reflektera kritiskt kring det människocentrerade synsättet att det finns en given rätt och prioritet att använda jordens resurser.

Titeln “Konstnärliga avsmyckningar…” är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader ska gå till offentlig konst. När enprocentsregeln introducerades kallades dessa uppdrag “konstnärlig utsmyckning”, och reformen associerades med folkhemstanken och en målsättning att stödja demokratisk tillgång till konst. Vår titel Konstnärliga avsmyckningar refererar istället till beställningsverk från konstnärer som tar steget in i utvecklingsprocesser och klär av hur staden formas om, och hur i sin tur staden påverkar och formar om de som bor där.

Det omfattande programmet pågår 2019-2022 och tar formen av ett drama, där utveckling är scenen på vilken samhällets framtid spelas upp. Drama om hållbar stadsutveckling öppnar med ridåmotivet i den dialogbaserade visuella form som den grafiska designern Benedetta Crippa skapat. Där finns bland annat en mikrosida där dramastrukturen presenteras som en teateraffisch. Programmet följer en cirkulär resa genom akter som var och en influerats av tolkningar av de klassiska elementen – jord, eld, luft, vatten och eter – där varje akt inkluderar ett beställningsverk, en stadsvandringsmaraton och en utomhusmarknad för idéer. I omloppsbana runt programmet finns också en oberoende tidning, Stockholmstidningen, som agerar dramats rollista. Sammantaget leker dramaformatet med att illustrera, och samtidigt delta i, hur kulturella narrativ finns närvarande och påverkar vår upplevelse av världen, och därigenom hur vi tolkar och agerar i den, vare sig det gäller kulturvärlden eller andra sektorer som använder dessa praktiker.

För de konstnärliga avsmyckningarna - varje akts centrala beställningsverk - bjuds en konstnär in att göra ett konstverk utifrån sin egen praktik och intressen i relation till stadsdelsutvecklingen som pågår i NDS. Till sin hjälp har konstnären fått en uppdragsbeskrivning, tillgång till projektgruppen på stadsbyggnadskontoret, en specialskriven bakgrundsrapport om NDS av Josefin Wangel Weithz, och därtill annat material om stadsdelsutvecklingen som efterfrågas för konstnärens egna forskning. Varje konstnär har fått uppdraget att tänka kring Norra Djurgårdsstaden som scen för stadens tankar om utveckling och föra fram, svara gentemot och tematiskt utveckla en av de fem klassiska elementen.

Power Walks är ett återkommande stadsvandringsmaraton genom Norra Djurgårdsstaden. Varje stadsvandring utgör en enskild kartläggning av hur utvecklingen i området kan tolkas, ledda av specialister i en enorm bredd av fält, inklusive människans avfallscykler, astronomi, bilmotorer och körsång. Om man istället ser på det som en enhet bildar Power Walks en stafettprocess med repetitiva och ständigt fördjupande undersökningar kring det här exemplet på hållbar utveckling, som för till ytan variationen av skalor, material, tidsspann och former som utvecklingen manifesterar sig som och genom.

I dagens samhälle kanske Marknaden målar upp en bild av shopping, börsen eller mer generellt de delar av samhället som har med finanskapital, konsumtion och handel med naturtillgångar att göra. Men en gång i tiden var marknadsplatsen en agora som utgjorde kärnan i stadslivets utveckling. Mellan riksdagen, slottet, operan och en av Stockholms äldsta handelsgator lät vi formatet av en torgmarknad tas över i en dialogfestival där en kör av röster utbytte sina olika kunskaper om utveckling.

Konstnärliga avsmyckningar av Norra Djurgårdsstaden är curaterad av Stella d’Ailly och Holly Keasey, koordinerad av Henrisk Schmidt och kommunicerad av Johan Palme (Akt II-V) och Tove Nilson (Akt I). Grafisk form är gjord av Studio Benedetta Crippa. Mossutställningar vill tacka Kulturrådet, Postkodsstiftelsen, Stockholm stad, Nordisk kulturfond, ARQ, Östermalms stadsdelsförvaltning, Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Programmet är gjort i samarbete med Statens konstråd. Verkstäderna Källan och Three sisters av Holly Keasey och Under tallarna görs med stöd av Kulturbryggan. Vi vill tacka alla tjänstemän från stadsutvecklings och exploateringskontoret i Stockholm för att de så generöst delat med sig av sin kunskap och sina  stadsutvecklingsprocesser med oss.