MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


SENASTE ︎︎︎


Elementa
En konstskrift med Elementbrev till Skärholmen och Stadsdelsdrömmar är här!
Konstskriften är en del av Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen
Pdf

”Utan dig inget liv, utan liv inget ord för dig. Att du väkomnade syret från de första bakterierna för två och en halv miljarder år sen är anledningen till att allt levande finns. Om du lämnar oss återstår bara vakuum, andnöd, död. Ändå behandlar vi dig som luft.”
                                                                                                                    Zanyar Adami
Mer info nedanför bilden _ _ _Elementa samlar sex nya konstverk i form av brev till Skärholmen utifrån de klassiska elementen vi är komna ur och beroende av: eld, eter, luft, vatten, våtmark och jord. Utifrån dessa brev har trettiotvå medborgarförslag tagits fram som finns att läsa i skriftens andra del: Stadsdelsdrömmar.

Konstnärliga avsmyckningar av Fokus Skärholmen belyser den pågående stadsdelsutvecklingen i Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng där 6 300 nya bostäder med social hållbarhet som mål kommer byggas fram till 2030. Konstprogrammet vill ge plats för en debatt inför det skifte mänskligheten nödvändigtvis måste genomgå till följd av klimatkrisen. Frågan om den moderna människan är överlägsen naturen gör sig ånyo gällande. Sitter Stockholms hållbara stadsdelsutvecklingar, som formar våra liv kring Mälaren och dess utlopp till Östersjön på svaret?

Konstprogrammets titel är en kommentar på konstnärens roll i stadsbyggnadsprojekt, där enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning föreskriver att en andel av produktionskostnaden för offentliga byggnader och infrastruktur ska gå till offentlig konst och på så sätt göra den demokratiskt tillgänglig. Syftningen med titeln är att konstnären har en ny roll i den offentliga konsten, där konsten är fri och som sådan kan utröna, spekulera, visionera eller avslöja vad som sker bakom stadsutvecklingsvisionen eller avtäcker logiken bakom byggplasten.

Breven utgör utgångspunkt för att forma en livsplan (alternativ till stadsplan) för Skärholmen som illustrerar samspelet mellan människor, djur, vattendrag, mikroorganismer, växter, jord och bergstoppar i vårt ekosystem. Livsplanen anammar medborgarförslaget som readymade och skriften innehåller hela trettiotvå stycken författade för Skärholmen.  Efter sommaren åker vi ut på turné med elementen i bagaget runt stadsdelen - mer info snart!

Brevskrivare:

Zanyar Adami, författare och regissör. Zanyar skriver ett hyllningsbrev till luften och ett hotbrev från elden. Sedan dessa brev skrevs har Adami fått pennan att brinna för ytterligare element, dess kan du lyssna på här.

Malin Arnell och Mar Fjell, konstnärer. Våra vatten och dess olika öden flätas samman i en text som tar oss från våra tårkanaler till Skärholmens uttorkade raviner.

(p)Art of the Biomass är en konstduo med Malin Lobell och Janna Holmstedt. Deras cirkulationspost dedikeras det tunna livgivande lager som kallas jord och skickas mellan avdelningar ovan och under ytan.

Christina Fredengren, forskare. Skriver om våtmark och varelser som uppstår ur oheliga allianser.

Patrick Kretscheck, konstnär. Eter är det element som tolkas som tidsrummet, vars material gestaltas i olika kulturer genom träd och kol. Patrick ger oss ögonblick från Bredäng som förgrenar sig till andra tidsrum.

Elementa är formgiven av Daniela Juvall. Redaktör är Zanyar Adami. Ansvarig utgivare är Stella d’Ailly.
 
Elementa har gjorts möjlig genom stöd från Kulturrådet och Stockholm stad.


Boken om Moss / Boken om oss - släpps hösten 2023!

Mossutställningar har funnits i sjutton år och det firar vi med en jubileumsbok! Boken kommer att kunna läsas från två håll där Boken om oss täcker åren 2006-2018 och Boken om oss består av Konstnärliga avsmycknignars digra program mellan 2019-2022. I boken hittas texter skrivna för hand av konstnärer som gjort verk under åren eller huserat i våra ateljéhus. Boken kommer även ha flertal essäer av konsthistoriker, konstnärer och författare. Den görs i tre original som tar oss på en materialhistorisk resa genom bokens historia och innefattar allt från handgjort papper och bläck till konventionellt digitalt tryck. Sigrid Holmwood gör ett verk som tråcklas genom Boken om oss med nedslag i bokhistorien men även andra tiders och kulturers sätt att förmedla berättelser till kommande generationer. Boken formges av Research and Development och avses tryckas upp i en upplaga som lanseras under hösten 2023. Förlag A+O. Projektet stöds av Kulturrådet.