MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


KONST︎︎︎


Studio Mossutställningar

2014 - 2018

Artikel i Dagens Nyheter om Studio Mossutställningar av Lisa Boda︎︎︎

Marisa Fjärem med arbetslag i projektrum. Foto: Henrik Tindefjord

På 4000 kvm i Värtahamnen i Sveriges Televisions fd "Fiktionshus" drev konstföreningen studiokomplexet Studio Mossutställningar mellan 2014 och 2018. Där huserades ca 100 konstnärer och kulturutövare samt föreningar och företag. Mossutställningar verkar för att nyttja stadens tomma ytor för konstproduktion och presentation.

Samarbetsprogram
Mossutställningar drev ateljéverksamhet i väl rustade lokaler både för eget och gemensamt arbete. Med Studio Mossutställningar ville vi att våra hyresgäster delade med sig av sin kreativitet och kritikalitet i ett program som vi kallade "samarbetsprogrammet". Vi ville uppmuntra konstnärer att arbeta över disciplingränserna med att stödja varandras metoder och praxis. Målen för samarbetet var bland annat att förbättra kulturutövares arbetsvillkor och i förlängningen större inflytande över sin miljö och samhället i stort. Som hyresgäst fanns det sociala, kreativa och kritiska programpunkter att delta i 40 veckor om året. Man bestämde över sin medverkan själv men vi stödde alla hyresgäster att hitta den mest lämpliga sättet att delta i programmet. Hyresgäster medverkade i programmet minimum 16 h per år.


HYRESGÄSTER

Vi hade ingen urvalsprocess för vilka som kunde bli hyresgäster på Studio Mossutställningar. Vi hade en salig blandning av kuturutövare och icke-konstnärer här. Självlärda, finlärda, inlärda. I samarbete fortsätter vi lära!

VÅRA LOKALER

Våra lokaler på Hangövägen 18 i Värtahamnen var SVT dramas f.d. produktionslokaler som upprättades 1998. Lokalerna gav mycket bra förutsättningar för ett tvärdisciplinärt komplex: utöver lokaler för enskilda kontor och ateljéer (både stora och små) fanns även gemensamma ytor som kunde användas för produktion, reflektion och publik verksamhet, totalt 4000 kvm. Där ingick arbetsrum, större gemensamma rum, utställnings-, föreställnings- och repetitionslokalen Allkonstrummet, takterrass, liten verkstad för sprayarbete, träverkstad, tvättstuga och mötesrum.

Lokalerna passade både för enskilda konstnärer och större organisationer. På Studio Mossutställningar fanns gemensamma lokaler som vi gjorde om till galleri, verkstad, bibliotek, dansstudio, replokal. Vi hade också större utrymmen för umgänge såsom två större lunchrum och en takterrass med söderläge. De allmänna ytorna underhölls av Mossutställningar som också organiserade programverksamheten för och med hyresgästerna.

BAKGRUND

Mossutställningar är en konstproducent som verkar i de offentliga rummen som också drev ateljékomplexet Nya kontoret på Stureplan 2006 – 2013 för konstnärer och kreatörer vid namn Nya kontoret på Birger Jarlsgatan 18A. 1500 kvm för 70 konstnärer. Det har skapats många samarbeten och synergier genom åren.

THINK/FEEL TANK

Jobbet med att bygga upp Studio Mossutställningar som konstkomplex påbörjades under hösten 2013. Efter en första skiss av Nya kontorets konstnärliga vaktmästare Jens Strandberg sammansattes en think/feel-tank bestående av en grupp nya och gamla hyresgäster och externa specialister. Med dessa samtal har vi prövat ideérna om ett tvärsnittscentrum och också tagit fram konkreta förslag på hur det skulle fungera i praktiken.

TVÄRSNITTSCENTRUM

Visionen för Studio Mossutställningar var att vi på sikt skulle blir en plats som blandar ett stort spektrum aktörer från samhället, en plats som krockar olika bakgrunder och förhållningssätt till världen, vår samtid och horisonten för vår framtid. Vi vill att det ska vara en vital plats för inom och utomstående som bjuder på oväntade och oförglömliga möten och arbeten.

STÖD

Studio Mossutställningar har fått utvecklingsstöd av Stockholm stads kulturförvaltning