MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


ENPAP Initiative


2010 - 2012
Amsterdam/Bilbao/Bristol/Bryssel/Iasi/Stockholm/Vi

ENPAP på besök i bygget av Rotterdam 2, den nya hamnen som SKOR fått i uppdrag att göra ett konstprogram för.

INITITIATIVE TO CREATE A EUROPEAN NETWORK OF PUBLIC ART PRODUCERS

Mossutställningar har startat detta nätverk av besläktade konstproducenter runtom i Europa för att i dialog förbättra våra arbetsmetoder. De som ingår i nätverket är organisationer som på olika sätt utvecklar begreppet offentlig konst. Tillsammans ska vi göra en komparativ studie och ett symposium som presenteras i Bilbao i mars 2012.

Under dessa två år ska vi också skapa ett nordiskt och ett baltiskt nätverk som ska rapportera till ENPAP.

ENPAP består av:
Baltic Art consonni, Bilbao
Mossutställningar, Stockholm
Situations, Bristol SKOR
Art and Public Space, Amsterdam
Vector, Iasi

Associated partners: Rakett/Oslo Marabouparken/Sundbyberg Museum of Modern Art/Warsawa

ENPAP har gjorts möjligt genom anslag från EUs kulturprogram, Kulturrådet, Kulturförvaltningen, Kulturkontakt Nord, Stiftelsen framtidens kultur

ENPAP initiativet utvecklades med hjälp av Beatrice Ehrström