MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Leif Erich Christensen


23 april–20 maj 2007, Birger Jarlsgatan 18, Stockholm


Foto: Ronnit Hasson


Leif Erich Christensens platsspecifika verk visar den falska monarkens ironiska välbehag inför magiska krafter och exotiska lustars absurditet. Här antas formen av ett hemligt sällskap med dess hopdiktade riken fyllda av ritualer, alkemiska ceremonier och symboliska absurditeter. Här kan form och idé lätt åtskiljas och återkopplas till varandra enligt konstnärens logik, utan att någonsin passa in i kontexten, vad kontexten än må vara.

Leif Erich Christensen anlände till Stockholm med båt tillsammans med sina följeslagare. Innan det återvändande sällskapet steg iland gjorde L.E.C. honnör vid Nybroviken för att på så sätt deklamera sin återvändo från exil inför folket, och vid skeppsholmen framför kanonerna, för att visa sig själv inför den militärmakt i landet som drev honom i exil. Överlämnandet av kabinettet och dess installation till den anrika byggnaden Birger Jarl 18 skedde snabbt därefter och med ett stort säkerhetspådrag. Efter utställningsperioden av det hemliga kabinettet drevs L.E.C. och hans följeslagare åter i exil. Ytterligare ett återvändande för den falska monarken är inte att utesluta.

DET HEMLIGA KABINETTET (ett privat rum av uppvisning och påverkan) är en kolonial produkt bestående av två ofullbordade intentioner. Först, att presentera de DE HUVADE ALLIERADES magiska politik. Sedan, föreningen av fetischen BLACK DAISY med PHANTOM DADDY SPICE som genom identifikationen med den FÖRFALSKADE MONARKEN leder till de magiska appliceringarna av transformation. Hela det hemliga kabinettet är ämnat att vara en maskin för magisk psykisk inflytande.

Kabinettets konstruktion inverterar det utvalda rummets arkitektoniska proportioner, och visar därigenom fiktiva fortsättningar till verkliga historiska kontexter i vilka kanoner kan fungera som fetischskåp och som symboliska katalysatorer bredvid en mångfald av bilder och föremål som representerar magiska troféer, texter och spår av post-alkemiska handlingar

Leif Erich Christensens verk har under de senaste åren cirkulerat kring militära, politiska, historiska, sexuella, sociala och psykologiska ämnen och frågeställningar. De har presenterats i komplexa och detaljrika installationer som ofta förvillar besökare in i svävande berättelser vars narrativ har sitt ursprung i verklighet. Leif Erich Christensen bor och verkar i Berlin.