MOSSUTSTÄLLNINGAR


OM OSS
SENASTE
NYHETSBREV


E-POST
FACEBOOK
INSTAGRAM
YOUTUBE


KONST
2023︎︎︎
Elementa på turné
Elementa
2019—22︎︎︎
Fullmånscabaret 
Konstnärliga avsmyckninga av Norra Djurgårdsstaden
︎Akt V: Eter
︎Akt IV: Luft
︎Akt III: Vatten
︎Akt II: Eld
︎Stockholmstidningen
︎Akt I: Jord
2014—18︎︎︎
Studio Mossutställningar
2017︎︎︎
Mother's Tongue
Mossans Marknad
2014︎︎︎
Inauguration / Closing
2013︎︎︎
Barnboken Tråkig Ö
Restaurang Allemansrätten
2011—13︎︎︎
Samhällsverkstan
2012︎︎︎
Going Public - Telling It As It Is
2011—12︎︎︎
Som Man Breddar Får Man Ligga
2010—12︎︎︎
ENPAP Initiative
2011︎︎︎
Momus
Stockholm Future Imperfect
Cooking Catastrophes
2010︎︎︎
Matti Kallioinen
2009︎︎︎
Our Radical Parents
Gelitin On Boring Island
The Dinner Club
2008︎︎︎
Kultivator
2007︎︎︎
Leif Erich Christensen
2006—07︎︎︎
Mobil Möbel
2006︎︎︎
Sophie Calle besöker Bill, Ulla, Knut
Dot Dot Dot Dot


Mossutställningar
c/o Grafikskolan
Stensätravägen 9
127 39 Skärholmen
+46(0)704 832 453


Mobil Möbel


2006-2007, Stockholm

Möbeln är producerad med stöd från Stiftelsen Framtidens Kultur och Kinnarps.

Mobila Möbeln med väggar, interiör vy modul 1,2,3,4. Formgivning: Christian Halleröd och Johannes Svartholm. Foto: Pierre Björk

När Mossutställningar grundades var det ett par tankar som stod i centrum. Vi ville göra Stockholm till en öppnare stad, en stad som idag är präglad av underskott av lokaler till överkomliga priser. Däremot så finns det här som i alla städer offentliga rum som inte exploateras ideellt. Här finns också lokaler som står tomma i så kallade projektfastigheter som väntar på utveckling/rivning etc. Mossutställningar kände också en avsaknad av konst i det offentliga rummet, konst som inte nödvändigtvis behöver kategoriseras som gatukonst eller offentlig utsmyckning. Inspirerade av producerande organisationer såsom Creative Time, SKOR, och Art Angel ville vi arbeta med konstnärer för att framställa oförväntade möten och situationer för oss själva och stadens invånare.

Tidigt initierades ett samarbete med formgivarna Christian Halleröd och Johannes Svartholm. Det syftade till att hitta en flexibel men funktionell form i vilken vi kunde befinna oss, och använda i vilken kontext vi än befann oss: på ett torg, i en sjö, på TV eller på en soptipp. Uppdraget var att hitta en form som symboliserade och undergrävde vår mobilitet men samtidigt erkände våra behov av sittplatser och skrivbordsytor. Till detta ville vi också att de skulle hjälpa oss att spegla denna fas av prövning både strukturellt, innehållsmässigt och finansiellt.


Modul 1 av Mobila Möbeln. Formgivning: Christian Halleröd och Johannes Svartholm. Foto: Pierre Björk

Konceptet som Christian Halleröd och Johannes Svartholm presenterade består av fyra unika skulpturala möbler. I varje del representeras arketypiska funktioner från det klassiska kontorslandskapet. Dessa är gestaltade med en lekfull idé om att vara utspridda inom varje möbels ramverk. Möblerna går att använda tillsammans eller var för sig. Man kan skapa rum, avskiljande murar, komplexa skulpturer eller labyrinter. Möbeln har en starkt grafisk estetik som ger möbeln en stark identitet i vilken kontext den än exponeras. Formen på möbeln skulle vara så flexibel som möjligt för att tillgodose Mossutställningars mål att utvecklas under tre år.